“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงท้องที่ อ.ชุมแพ ครั้งที่ 1/2563ในพื้นที่ จว.ขอนแก่น!! 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา10.00 น.พ.ต.เอกชัย ไสวงาม จนท.กบค.กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง ท้องที่ อ.ชุมแพ ครั้งที่ 1/2563

โดยมี นายบุญเริง อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากร เป็นประธานการประชุมฯ มีคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การดำเนินการแกไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาลพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กำหนด ณ ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูเวียง ที่ ภว.2 (หัวภูชน) อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

#คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์ เคียงข้างคนไทย สู้ภัยโควิด -19 !!

################################