“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น!!

0
105

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น!!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.นายณชพัฒน์  ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน. ข.ก.พร้อมด้วย จนท.กอ. รมน.จังหวัด ข.ก.ร่วมบูรณาการกับนางสาวรุ่งนภา เมตตา​ริกานนท์ จพง. ควบคุม​มลพิษ​ และนางสาว​ศุภจิต​ร ขุนจร จพง.ควบคุม​มลพิษ​ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมให้คำแนะนำสถานประกอบได้แนะนำให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงล่องน้ำสาธารณะ ณ บริษัทพีเอส วาย เซอร์วิส จำกัด ม.4 ถ.ชุมแพ – ภูเขียว อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และบริษัทไทยฟู้ดส์วโวนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โรงงานฆ่าสัตว์) บ้านหลองหลุบ ม.10 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผลการปฏิบัติไม่พบสถานประกอบการทำผิดกฎข้อบังคับของทาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมาย โดยเคร่งครัด ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ!!

#คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์ เคียงข้างคนไทย สู้ภัยโควิด -19 !!

##############################