ททท.ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว Amazing Thai taste Festival ภายใต้แนวคิด “Eat Thai Food, Feeling Good” รวบรวม 134 ร้านอาหารดัง 5 ภาคทั่วไทยไว้ที่สยามสแควร์ พร้อมด้วยร้านสตรีทฟู้ดที่มิชลินแนะนำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารไทยสู่สากล พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศไทย (Gastronomy tourism) ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ โดยมี นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้า และธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ผู้บริหารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย เชฟนิค ณัฏฐพล ภวไพบูลย์ ตัวแทนเชฟรุ่นใหม่ แถลงข่าวร่วมกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คณมาศ 0819077478