วันที่ 22 เมษายน 2563 อีก 1 วันจังหวัดนครสวรรค์ จะมีข่าวดี เพราะไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพิ่มถึอว่าเป็นข่าวดี และหายกลับบ้านได้อีก 1 รายเหลือรักษาที่โรงพยาบาลแค่ 5 ราย

0
36
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ 22 เมษายน 2563 อีก 1 วันจังหวัดนครสวรรค์ จะมีข่าวดี เพราะไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพิ่มถึอว่าเป็นข่าวดี และหายกลับบ้านได้อีก 1 รายเหลือรักษาที่โรงพยาบาลแค่ 5 ราย ซึ่งทั้งหมด 9 ราย หายจนกลับบ้านได้ 4 ราย ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล อีก 5 ราย