ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ห่วงใยประชาชน ลงพื้นที่อำเภอชุมแสง

0
43
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ห่วงใยประชาชน ลงพื้นที่อำเภอชุมแสง วันที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 10.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ลงพื้นที่อำเภอชุมแสง มอบถุงธารน้ำใจจากสภากาชาดไทยให้แก่กำนันและอสม. รวมจำนวน 11 ตำบล เพื่อนำไปมอบต่อให้กับประชาชน ที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 2019(COVID-19) และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
จากนั้นได้ลงพื้นทีี่ให้กำลังใจประชาชนที่กักตัวตามมาตรการฯ ในพื้นที่ตำบลเกยไชย จำนวน 2 ราย