กระทรวงแรงงาน และ สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรสาคร รวมทีมมอบความรู้ในมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส โควิค19

วันนี้ (20 เมษายน 2563) เวลา 09.40 น. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นพ.พิชิต ศิริวรรณ รอง.ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เดินทางมาที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สมุทรสาคร เพื่อประชุมหารือในการสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ตามโครงการความร่วมมือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค19 แก่แรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

จากนั้นในเวลา 10.10 น. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นพ.พิชิต ศิริวรรณ รอง.ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ได้เดินทางไปพบปะกับพี่น้องแรงงานต่างด้าวที่ตลาดกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน โรคระบาดโควิค19พร้อมรับฟังปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19 ทั้งนี้ได้มีการชี้แจงถึงแนวทางการป้องกันการเชื้อโรคโควิค19ที่กำลังระบาดอยากให้แรงงานทุกคนได้ทำกันอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม และการดูแลสุขอนามัยให้ดี ทั้งนี้ได้มอบหน้ากากผ้า จำนวน 200 ชิ้น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิค– 19 ที่เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปที่ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ โดยมีนายสมพงศ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน นำตัวแทนแรงงานต่างด้าวให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานข้ามชาติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิค19 ซึ่งจะนำปัญหาไปสู่การหาแนวทางแก้ไขในระดับรัฐบาล จากนั้นได้มอบถุงยังชีพ สิ่งของบรรเทาทุกข์แก่แรงงานข้ามชาติผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิค19 จำนวน 500 ชุด นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย ที่ห้องประชุสมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร สส.อนุสรี ทับสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ได้มอบถุงขยะติดเชื้อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปมอบต่อให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป

ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานและสภากาชาดไทย ได้ร่วมมือกันในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิค-19 ให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยจัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถสื่อสารเข้าใจง่าย รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาลดผลกระทบ การมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ถุงยังชีพ สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งกระบวนการการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล กรณี มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนขั้นตอนการคัดกรอง การกักตัวเอง 14 วัน ตามกระบวนการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาลดผล สร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยนำร่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและปทุมธานีก่อน หลังจากนั้นจะขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดต่างๆ ต่อไป เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย รู้จักวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส โควิด เพจกลุ่มพลังใหม่ใจเกินร้อยจิตอาสาทำเพื่อสังคมรายงาน