a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

“กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​ ร่วม​แถลงข่าว​จับกุม​แก๊งจำหน่าย​หน้ากากอนามัย​เกินราคาจำนวน​ 809 กล่อง 40,450 ชิ้น พร้อมผู้ต้องหา​ 4 คน!!

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส covid-19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สุขภาพ ร่างกาย และความเป็นอยู่ของ ประชาชนเป็นอย่างมาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยในสังกัด ที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเฉียบขาดต่ออาญากรรมที่มีการซ้ำเติมต่อประชาชนทุกประเภท

กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ขอรายงานการจับกุบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาในพื้นที่ ดังนี้
สถานที่บันทึกกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
2.1 วัน เดือน ปี ที่บันทึก17 เม.ย.63 เวลา 23.00 น.
2.2 วัน เดือน ปี ที่จับกุม 17 เม.ย.63 เวลาประมาณ 17.00 น.
2.2 สถานที่จับกุมบ้านเลขที่ 456/164 ม.7 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จว.ข.ก.
2.2 อำนวยการโดย พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ,นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ,พ.ต.อ.จีราวัฒน์ คงกระพันธ์ รอง ผบก. ภ.จว.ขอนแก่น, พ.ต.อ. เด่นพงษ์ วรรณพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว. ขอนแก่น ,พ.ต.อ.นพเก้า โสมนัส  รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น, พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว. ขอนแก่น ,พ.ต.อ.โผนชัย ครองยุทธ  รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ,พ.ต.อ.สกล สิทธิวิชัย รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พ.ต.อ.ปรม พฤทธิกุล ผกก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น ,พ.ต.ท.ก้องเกียรติ เฟื้องทอง รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว. ขอนแก่น
2.3 เจ้าพนักงานชุดจับกุม ประกอบด้วย

2.3.1เจ้าพนักงานตำรวจ กก.สส.ภ.จว. ขอนแก่น, พ.ต.ท.จิตติพร แสนพันดร ตำแหน่ง รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว. ขอนแก่น ,พ.ต.ท.รุ่งปัญญา สาสนาม ตำแหน่ง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น, ร.ต.อ.ชัยพิชิต ปฎิสังข์ ,ร.ต.อ.สมพงษ์ ชาลีคาร ,ร.ต.อ.หญิงพิชญากร ภูมลี ,  ร.ต.ท.ทองสุข นักร้อง ,ร.ต.ต.นิพนธ์ มะลาหอม ร.ต.ต.กิตติ ศรีวรกุล ด.ต. บรรจบ วงหาเทพ , ด.ต.คชพัฒน์เสนะ ,ด.ต.เอกวิทย์ เกษมพร , ด.ต.ศุภวัฒน์ วิชัย ด.ต.ปิยะ เก่งกว่าสิงห์,    ด.ต.นุกูลกิตร คำเชียง ,ด.ต.ถวิล ศิลาวิเศษ ,ด​ด ส.ต.อ.ธนาดล สว่างนึก , ส.ต.อ.กัมปนาท  ศิริสม ,ส.ต.อ.ปรีดา สีแก้วน้ำใส ,ส.ต.อ.สุทธิเทพ สายทอง , ส.ต.อ.ธนพล จิตรโท ,ส.ต.ท.อัคชาพันธ์  น้อยโนนงิ้ว ,ส.ต.ท.ภาคภูมิ รัตนวรรณ์ และส.ต.ท.ณัฐพล สุวัฒนากูร
2.3.2 เจ้าพนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น น.ส.นงค์นุช อุดมคำ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ และน.ส.มณีวรรณ พรหมพุทธา ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

2.4 ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา ดังนี้
2.4.1 ผู้ต้องหาที่ 1 นายวุฒิชัย หรือท๊อป ไชยบุญมา อายุ 25 ปี ที่อยู่ 104 ม.10 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร  จ.อุบลราชธานี
2.4.2 ผู้ต้องหาที่ 2 น.ส.ลลิตา หรือจ๋อม ชะเสพล  อายุ 30 ปี ที่อยู่ 110/1 ม.10 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2.4.3 ผู้ต้องหาที่ 3 น.ส.กนกทิพย์ หรือแป้ง บุญมาตย์ อายุ 19 ปี ที่อยู่ 8 ม.5 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
2.4.4 ผู้ต้องหาที่ 4 น.ส.ยุพาวดี หรือสาว บัวจันลา (3400400516161) อายุ 36 ปี ที่อยู่ 85 ม.12 ต.โนนสะอาด  อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

2.5 โดยกล่าวหาว่า “ ไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10  พ. ศ. 2563 ข้อ 3 และข้อ 4 ลงวันที่ 5 มี.ค. 63 ออกตามความในมาตรา 25 (1) กำหนดราคาของหรือราคาจำหน่ายสินค้าควบคุม หรือให้ผู้จำหน่าย จำหน่ายในราคาไม่สูงกว่าราคาที่ประกาศดังกล่าวกำหนด กำหนดให้จำหน่ายปลีกไม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท อันเป็นความผิด ตามมาตรา 25 (1) และมีโทษตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ. 2542 และดำเนินการใดๆ โดยจงใจที่จะทำให้ราคาสูงเกินสมควรหรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าและบริการใดอันเป็นความผิดตามมาตรา 29 และมีโทษตามมาตรา 41 แห่ง พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ. ศ. 2542 ”

2.6 พร้อมด้วยของกลาง รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 809 กล่อง(40,450 ชิ้น) ดังนี้
2.6.1 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยี่ห้อ PALMY PHAMA (MADE IN VIETNAM) จำนวน 52 กล่อง (2,600 ชิ้น)
2.6.2 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยี่ห้อ THAO NGOC (MADE IN VIETNAM) จำนวน 169 กล่อง (8,450 ชิ้น)
2.6.3หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยี่ห้อ I MASK (MADE IN VIETNAM) จำนวน 183 กล่อง  (9,150 ชิ้น)
2.6.4 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยี่ห้อ 9X (MADE IN VIETNAM) จำนวน 15 กล่อง  (750 ชิ้น)
2.6.5 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยี่ห้อ QUYEN ANH (MADE IN VIETNAM) จำนวน 24 กล่อง  (1,200 ชิ้น)
2.6.6 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยี่ห้อ 4N JADE (MADE IN VIETNAM) จำนวน 33 กล่อง (1,650 ชิ้น)
2.6.7 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยี่ห้อ KIM SORA สีชมพู (MADE IN VIETNAM) จำนวน 33 กล่อง  (1,650 ชิ้น)
2.6.8 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยี่ห้อ HAPAPOLO (MADE IN VIETNAM) จำนวน 1 กล่อง (50 ชิ้น)
2.6.9 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยี่ห้อ VINH QUANG (MADE IN VIETNAM) จำนวน 98 กล่อง   (4,900 ชิ้น)
2.6.10 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยี่ห้อ TOMIHU (MADE IN VIETNAM) จำนวน 82 กล่อง   (4,100 ชิ้น)
2.6.11 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยี่ห้อ KIM SORA สีขาว  (MADE IN VIETNAM) จำนวน 41 กล่อง (2,050 ชิ้น)
2.6.12 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยี่ห้อ 4U (MADE IN VIETNAM) จำนวน 27 กล่อง   (1,350 ชิ้น)
2.6.13 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยี่ห้อ PALMY PHAMA (MADE IN VIETNAM) จำนวน 31 กล่อง (1,550 ชิ้น)

2.7 พฤติการณ์ในการณ์จับกุม สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการสืบสวนจับกุม การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์เกินราคาและการกักตุนสินค้าในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ต่อมาจากการสืบสวนทราบว่ามีการกักตุนหน้ากากอนามัยจำนวนมากไว้ภายในบ้านเลขที่ 456/164 เฟส 3 ซอย 1 หมู่บ้านพฤกษา ม.7 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอขอศาลจังหวัดขอนแก่นอนุมัติหมายค้นบ้านเลขที่หลังดังกล่าว ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติหมายค้น ที่ ค 138/2563 ลงวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ให้ค้นบ้านเลขที่456/164 หมู่บ้านพฤกษา  ม.7 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ต่อมาวันนี้ (17 เม.ย. 2563) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเจ้าพนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 456/164 หมู่บ้านพฤกษา ม.7 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตามหมายค้นศาลจังหวัดขอนแก่น ที่ ค138/2563  ลงวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 เมื่อเดินทางมาถึงได้พบกับ นายวุฒิชัย ไชยบุญมา (ผู้ต้องหาที่1) แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน , น.ส.ลลิตา ชะเสเพล (ผู้ต้องหาที่2) , น.ส.กนกทิพย์ บุญมาตย์ (ผู้ต้องหาที่3) และน.ส.ยุพาวดี บัวจันลา (ผู้ต้องหาที่4) อยู่ภายในบ้านเลขที่ดังกล่าว จึงได้แสดงหมายค้นและอ่านหมายให้แก่นายวุฒิชัยหรือท๊อปฯ ฟังจนเป็นที่เข้าใจและทราบข้อความในหมายแล้ว จึงแจ้งความประสงค์ขอทำการตรวจค้น โดยก่อนเข้าทำการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้นายวุฒิชัยหรือท๊อปฯ พร้อมพวกดูจนเป็นที่พอใจดีแล้ว จึงลงมือทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นปรากฏว่า พบ ลังกระดาษสีน้ำตาล จำนวน 36 ลัง ซึ่งบรรจุหน้ากากอนามัย รวมทั้งสิ้น จำนวน 809 กล่อง หรือ จำนวน 40,450 ชิ้น (รายละเอียดของกลางตามเอกสารการตรวจยึดที่แนบมาพร้อมนี้)  ซึ่งวางอยู่ที่บริเวณภายในบ้านหลังดังกล่าว  จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาที่1-4 ทราบว่า “ไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ. ศ. 2563 ข้อ 3 และข้อ 4 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ออกตามความในมาตรา 25 (1) กำหนดราคาของหรือราคาจำหน่ายสินค้าควบคุม หรือให้ผู้จำหน่าย จำหน่ายในราคาไม่สูงกว่าราคาที่ประกาศดังกล่าวกำหนด กำหนดให้จำหน่ายปลีกไม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท อันเป็นความผิด ตามมาตรา 25 (1 ) และมีโทษตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และดำเนินการใดๆโดยจงใจที่จะทำให้ราคาสูงเกินสมควรหรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าและบริการใดอันเป็นความผิดตามมาตรา 29 และมีโทษตามมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ”

2.8 เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวผู้ต้องหาที่ 1-4 มาทำการบันทึกที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยของกลางทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านเป็ด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป!!

 

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ!!

#คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์ เคียงข้างคนไทย สู้ภัยโควิด -19 !!

###############################