a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมบูรณาการกับพาณิชย์ จว.ขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจสอบ การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในสถานประกอบการห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ จว.ขอนแก่น เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในห้วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 !!

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.เอกชัย ไสวงาม ชรก.กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.ร่วมบูรณาการกับพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจสอบ การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในสถานประกอบการห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น

เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในห้วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 และสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเป็นการกำกับดูแลให้สินค้าและการบริการด้านอุปโภค บริโภคให้เกิดความเป็นธรรม ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส ห้างสรรพสินค้า แมคโคร สรรพสินค้าบิ๊กซีขอนแก่น สาขา 1 ห้างเซ็นโทซ่า สาขา ถนนมะลิวรรณ ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า และห้างเทสโก้โลตัส เอ็กตร้า ขอนแก่น 2โดยมี นาย ศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผวจ.ขอนแก่นพร้อมด้วย นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ ผลการปฏิบัติไม่พบสถานประกอบการทำผิดกฎข้อบังคับของทาง พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมาย โดยเคร่งครัด ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

#คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์ เคียงข้างคนไทย สู้ภัยโควิด -19 !!

###############################