วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เช้านี้ที่นครสวรรค์ ออกมาแนะนำวิธี สู้กับโรคโควิด19

วันหยุด… COVID-19 ไม่หยุดระบาด แม้ว่าสถานการณ์ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นน้อยก็ตาม แต่คนไทยยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดคงเดิมนะครับ

และอย่าลืม
1.ออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
2.สวมหน้ากากตลอดเวลา
3.หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลวันละหลายๆหนยิ่งมากยิ่งดี
4.อยู่บ้าน เพื่อตัดตอนการรับหรือแพร่เชื้อ
และ 5.เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร
ขอให้ทุกท่านปลอดจาก COVID-19 ครับผม