นักเรียนไทยแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่น ร่วมส่งกำลังใจให้สื่อมวลชน…ในภาวะวิกฤติ Co-vid 19

0
11
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นักเรียนไทยแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่น ร่วมส่งกำลังใจให้สื่อมวลชน…ในภาวะวิกฤติ Co-vid 19

เครดิต..โครงการรางวัลทีวีสีขาว