นักเรียนไทยแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่น ร่วมส่งกำลังใจให้สื่อมวลชน…ในภาวะวิกฤติ Co-vid 19

0
13

นักเรียนไทยแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่น ร่วมส่งกำลังใจให้สื่อมวลชน…ในภาวะวิกฤติ Co-vid 19

เครดิต..โครงการรางวัลทีวีสีขาว