จังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันนี้ (17 เมษายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว รับมอบอุปกรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การนี้ ทรงพระราชทาน อุปกรณ์ทางกiแพทย์ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น หน้ากากเลนส์ใส FACE SHIELD จำนวน 120 ชิ้น และชุด COVER ALL จำนวน 50 ชิ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้