a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ห่วงใยช่วงสถานการณ์โควิด 19 นำถุงยังชีพ “มูลนิธิพระราหู”ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุพิการป่วยติดเตียง และไร้ญาติ!! (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา15.40 น.โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. และ พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ลงพื้นที่เข้าพบปะเยี่ยมให้กำลังใจ นายโยธิน เตือนประยูร อายุ 66 ปี พิการเป็นคนไข้ติดเตียงและนางสมจิตร เตือนประยูร ภรรยา อายุ 62 ปี ณ บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 6 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนละ 600 บาท และเงินผู้พิการ 800 บาทหลังจากนั้นได้ มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ไข่ และแพมเพิส ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก”มูลนิธิ พระราหู ใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ มอบให้ เพื่อช่วยเหลือขั้นต้น พร้อมทั้งแนะนำให้รักษาสุขภาพร่างกายป้องกันโรคโควิด 19 โดยนายจิรวัฒน์ สร้อยประเสริฐ มวลชน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.(กุยบุรี)เป็นผู้ประสานร้องขอความช่วยเหลือให้แก่ทั้งคู่

ต่อมาเวลา 16.20 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. และ พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ลงพื้นที่เข้าพบปะเยี่ยมให้กำลังใจ นางฟุ้ง บัวล้อม อายุ 93 ปี ณ บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้สูงอายุ เป็นคนไข้ติดเตียง ซึ่งได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท และเงินผู้พิการ 800 บาท พร้อมทั้งร่วมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ไข่ และแพมเพิส ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก”มูลนิธิ พระราหู ใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

สำหรับ นางฟุ้งฯ ไม่มีญาติดูแล มีผู้ใจบุญทำอาหารมาให้ทุกวัน มีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ อสม.ต.ศิลาลอย มาให้การช่วยเหลือ ดูแล รักษาพยาบาลโดยมี คุณกัญญา โมใหญ่ และ นายสุพรรณ ทองย้อยมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.(สามร้อยยอด) เป็นผู้ประสานขอความช่วยเหลือครั้งนี้

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จวประจวบคีรีขันธ์!!

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

#คมชัด AEC tv ทีวีออนไลน์ เคียงข้างคนไทย สู้ภัยโควิด -19 !!

###############################