จ.นครสวรรค์ ข่าวดีทางสมาคมยานครสวรรค์จัดจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในราคาถูก วันเสาร์ที่ 18เมษายน 2563

0
27
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ข่าวดีทาง สมาคมยานครสวรรค์จัดจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในราคาถูก วันเสาร์ที่ 18เมษายน 2563 เภสัชกรชูชัย รัตนศรีทอง นายกสมาคมยานครสวรรค์ สมาคมยานครสวรรค์ จัดจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้กับประชาชน ณ.อาคารสำนักงานสมาคมยา ถนนดาวดึงส์ อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ และต้องกราบขอบพระคุณทางกลุ่มบริษัท KTIS ที่นำแอลกอฮอล์ 70% คุณภาพสูง มาให้ทางสมาคมยานครสวรรค์ จัดจำหน่ายให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ราคาแกลลอนละ 300 บาท (5 ลิตร)
จำกัดจำนวนคนละไม่เกิน 1 แกลลอน
#ต้องสวมหน้ากากอนามัยไปด้วย เสียงสัมภาษณ์
นายธนะกิจ โฆษิตานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมยานครสวรรค์