ข่าวด่วน…ขณะนี้รพ.สวรรค์ประชารักษ์…..เกิดภาวะวิกฤติค่ะ…เลือดสำรองใกล้หมด

0
22

ข่าวด่วน…ขณะนี้รพ.สวรรค์ประชารักษ์…..เกิดภาวะวิกฤติค่ะ…เลือดสำรองใกล้หมด