ไฟฟ้าหงสา มอบเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
ให้กับโรงพยาบาลเมืองหงสา แขวงไชยะบูลี สปป ลาว”

ในวันที่ 14 เมษายน 2020 คุณจิรศักดิ์ ทิพย์บำรุง รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง) บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ในการมอบเครื่องช่วยหายใจ (Ventilators) จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment – PPE) ให้กับโรงพยาบาลหงสา เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี สปป ลาว เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยใน 4 เมืองเหนือ ได้แก่ เมืองคอบ เมืองเชียงฮ่อน เมืองเงิน และเมืองหงสา ในแขวงไชยะบูลี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1 ล้านบาท โดยมีพิธีมอบ-รับ ที่ห้องประชุม โรงพยาบาลหงสา เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี โดย ท่านยันยง สีปะเสิด รองเจ้าแขวง แขวงไชยะบูลี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และรับมอบโดย ท่าน คำหล้า ผิววันนา เจ้าเมือง เมืองหงสา และมีคณะการนำระดับสูงของเมืองหงสา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
วัตถุประสงค์ในการมอบเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในครั้งนี้ เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้ใช้สำหรับการดูแลรักษาชีวิตผู้ป่วย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้นได้

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด