กรมธนารักษ์ และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงพื้นที่พร้อมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา – ธนารักษ์”

0
81

กรมธนารักษ์ และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงพื้นที่พร้อมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา – ธนารักษ์”

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงพื้นที่พร้อมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา – ธนารักษ์” ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดสมุทรปราการ