กต.ตร.นนท์ มอบตู้พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ลดการแพร่เชื้อให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้างานและประชาชน

0
111

กต.ตร.นนท์ มอบตู้พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ลดการแพร่เชื้อให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้างานและประชาชน

นนทบุรี : จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกหน่วยงานพยายามหาทางช่วนเหลือและลดการแพร่เชื้อไม่ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น เพื่อให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ บุคลากรหลายหน่วนงานที่ปฎิบัติงานต้องเผชิญการติดเชื้อแบบใกล้ชิดและสถ่มเสี่ยงติดเชื้อเช่นกัน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ หรือ กต.ตร.ของจังหวัดนนทบุรี เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธาน กต.ตร.ภ.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน) พร้อมคณะที่ปรึกษาและ กต.ตร.ภ.จว.นนทบุรี จึงนำมอบตู้ฆ่าเชื้อโรคพลังงานแสงอาทิตย์ SWU AUTO CLEAN จากแนวความคิดของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ภาควิชาอุตสาหกรรม ที่คิดค้นขึ้นเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จ.นนทบุรี นอกจากนี้ยังมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สเปย์ แอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยมี พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

สำหรับตู้ฆ่าเชื้อโรคพลังงานแสงอาทิตย์ SWU AUTO CLEAN ทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์แบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องไปสัมผัสกับตัวเครื่อง กล่องรับสัญญาณจะจับการเคลื่อนไหวจากนั้นประตูทำการเปิด เมื่อเดินผ่านเข้าภายในตู้ระบบจะทำการพ่นน้ำยาในเวลา 5 ถึง 10 วินาที หลังจากนั้นประตูทางออกก็จะเปิดออก เป็นอันเสร็จสิ้น สำหรับตัวตู้จะทำความสะอาดดตัวมันเองอีกประมาณ 20 วินาที เพื่อที่จะให้เชื้อที่อยู่ภายในตู้ซึ่งอาจจะมีหลงเหลืออยู่ ถูกทำการฆ่าเชื้อออกไปส่วนน้ำยาฆ่าเชื้อสามารถใช้น้ำยาที่มีความเหมาะสมได้หลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวน้ำยานั้น

ทางด้าน ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานกต.ตร.ภ.จว.นนทบุรี ภาคประชาชน กล่าวว่า ตนและคณะกต.ตร.ได้ไปดูการทำงานของตู้ฆ่าเชื้อตัวนี้ที่ทางมหาวิทยาลัยเชิญมา และเห็นว่ามีประโยชน์มากจึงได้สนับสนุนนักศึกษาจัดซื้อมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนได้ใช้ ทั้งนี้เชื้อโรคได้แพร่ระบาดและโรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดนนทบุรีเป็นที่กักกันผู้ป่วย ตนจึงคิดว่าตู้ฆ่าเชื้อสามารถเกิดประโยชน์ได้มากถ้านำมาให้บุคลากรที่ปฎิบัติงานและประชาชนได้ใช้ เป็นการลดความสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เพื่อให้นนทบุรีผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ ซึ่งหลังจากนี้ทางผู้บังคับการจังหวัดนนทบุรี จะนำไปติดตั้งในจุดที่มีประชาชนเข้ามาติดต่อราชการจำนวนมากต่อไป

ศุภชัย สินธ์ประเสริฐ : นนทบุรี