จังหวัดนครสวรรค์มีข่าวดี ผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้หายกลับบ้านอีก 1 ราย

0
82

จังหวัดนครสวรรค์มีข่าวดี ผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้หายกลับบ้านอีก 1 ราย สรุปจาก 9 ราย สามารถกลับบ้านได้ 3 ราย ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล อีก 6 ราย วันที่ 11 เมษายน 2563