a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เช้านี้ที่นครสวรรค์ ออกมาแนะนำวิธี สู้กับโรคโควิด19

ออกกำลังกายยามเช้า ได้ภูมิคุ้มกัน COVID-19 ได้ชมวิถีชีวิตงดงามแบบบ้านๆ มาออกกำลังกายเป็นประจำกันเถอะครับ

และอย่าลืม
1.ออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
2.สวมหน้ากากตลอดเวลา
3.หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลวันละหลายๆหนยิ่งมากยิ่งดี
4.อยู่บ้าน เพื่อตัดตอนการรับหรือแพร่เชื้อ
และ 5.เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร
ขอให้ทุกท่านปลอดจาก COVID-19 ครับผม