ข่าวดี สมาคมยา นครสวรรค์ จัดจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนทุก.วันเสาร์ เวลา 09:00 นถึง 12:00 น

0
61
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ข่าวดี สมาคมยา นครสวรรค์ จัดจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนทุก.วันเสาร์ เวลา 09:00 นถึง 12:00 น ณ.อาคารสำนักงานสมาคมยา ถนนดาวดึงส์ อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์