สปสช. สวทช. ธ.ก.ส. ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพเบื้องต้น ติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้นไว้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นผู้แทน นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบ เครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกันมอบให้ไว้เพื่อบริการ พนักงานและประชาชนในการตรวจสุขภาพ ให้ประชาชนได้ทราบถึงสุขภาพของตัวเองเบื้องต้นในการปฏิบัติตัวดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยได้ทำการติดตั้งไว้บริเวณ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ สามารถมาใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย