วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เช้านี้ที่นครสวรรค์ ออกมาแนะนำวิธี สู้กับโรคโควิด19

การป้องกันไม่ให้ เป็นโรค COVID-19 อีกทางหนึ่งคือการเว้นระยะห่าง 1.5-2 เมตร ในทุกกิจกรรม ทั้งในและนอกบ้าน

และอย่าลืม
1.ออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง
2.สวมหน้ากากตลอดเวลา
3.หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลวันละหลายๆหนยิ่งมากยิ่งดี
4.อยู่บ้าน เพื่อตัดตอนการรับหรือแพร่เชื้อ
และ 5.เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร
ขอให้ทุกท่านปลอดจาก COVID-19 ครับผม