วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายนิรุตต์ พนมสุข ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วย กอ.รมน.จว.พิจิตร ปลัดเทศบาลเมืองพิจิตร และสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.เมืองพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้คำแนะนำผู้จัดการตลาดนัดคลองถม บริเวณถนนสาย 115 ข้างร้านสหแสงชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร ในเรื่องของการจัดระเบียบร้านค้า แผงลอย ให้มีระยะห่าง 2 เมตร ช่องทางเดินมีความห่างอย่างน้อย 3 เมตร ให้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) บ่อยๆ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ ให้กับพี่น้องประชาชน และพ่อค้า แม่ค้า ให้มีจุดคัดกรองและจุดบริการน้ำยาฆ่าเชื้อฯ 3 จุด รวมไปถึงเน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินจับจ่ายใช้สอย และพ่อค้า แม่ค้า ที่มาจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดด้วย