วันนี้ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระนรราชจํานง โรงพยาบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานรับมอบเช็คเงินสด จำนวน 10 ล้านบาท จากนายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นอกจากนี้ ยังมอบ หน้ากากFace shield ที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสาครทำขึ้นเพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 300 ชิ้นและถุงผ้า จำนวน 100 ถุง โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้จัดการการไฟฟ้าและต้าหน้าที่ พร้อมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร หมอและพยาบาลเข้าร่วมพิธี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ได้กล่าวขอบคุณทาง PEA ที่มามอบเงินช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาล สมุทรสาครในช่วงที่ทางบุคลากรทางการแพทย์ต้องต่อสู้กับ เชื้อไวรัสโควิด19 และยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ในการป้องกันตัวหมอพยาบาล และบุคลากรทางกาแพทย์เอง โรงพยาบาลจะได้นำไปซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็น เร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาให้กับโรงพยาบาลรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อผนึกกำลัง ความร่วมมือร่วมใจกันให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้ด้วยกันกลุ่มพลังใหม่ใจเกินร้อยจิตอาสาทำเพื่อสังคมรายงาน