วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10:00.น ได้มีพิธีมอบบะหมี่สำเร็จรูปคัพจำนวน.30.ลังนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคลสมาชิกวุฒิสภาและนายอุดมไกรวัตนุสสรณ์ผู้ประสานงานอบจ.สมุทรสาครเป็นตัวแทนชมรมสวนกุหลาบสมุทรสาครและทั้งสามโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาครและผู้รับมอบนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา และนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร เป็นตัวแทนชมรมสวนกุหลาบสมุทรสาคร ร่วมมอบบะหมี่สำเร็จรูปคัพให้กับทีมงานแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลสมุทรสาคร,โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในเบื้องต้นโรงพยาบาลละ 10 ลังใหญ่ เพื่อเป็นเสบียงอาหารสำรองในช่วงกลางคืนที่มีการประกาศเคอร์ฟิว และจะทยอยนำมามอบให้อีกเรื่อยๆกลุ่มพลังใหม่ใจเกินร้อยจิตอาสาเพื่อสังคมรายงาน