a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ทัพเรือภาคที่ 1 ลงพื้นที่รุกต่อเนื่องสร้างการรับรู้กระตุ้นจิตสำนึกและให้กำลังใจ พี่น้องชาวสัตหีบ แก้ปัญหาโควิด-19
วันที่ 7 เม.ย.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ สั่งการให้ ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ ทัพเรือภาคที่ 1 ลงพื้นที่ย่านชุมชนในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง สร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และแนะนำวิธีป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19
โดยในวันนี้ 7 เม.ย.63 ได้ลงพื้นที่ ชุมชนซอยบ่อนไก่ ภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พี่น้องประชาชนมีความตระหนักรู้ที่จะป้องกันตนเองและมีจิต สำนึก ในการรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความร่วมมือในการปฎิบัติภารกิจเป็นอย่างดี
ภาพ/ข่าว..กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645