เมื่อ 7 เม.ย. 63 เวลา 1400 พล.ต. อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผบ.กกล.นเรศวร ได้สั่งการให้ ชปบ.ทบ.กกล.นเรศวร จัดอากาศยาน ฮ.ท.212 จำนวน 1 เครื่อง เข้าทำการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เพื่อสนับสนุนทีมแพทย์-พยาบาล “SKY DOCTOR” ของ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้การช่วยเหลือ ด.ญ. พริมา ชัยยุทธวิเศษกุล อายุ 1 เดือน น้ำหนัก 4.7 กก. อยู่บ้านเลขที่ 311 หมู่ 7 บ.หม่องกั๊วะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จว.ต.ก. มีอาการไข้ หายใจเหนื่อยหอบ เนื่องจากปอดอักเสบและระบบหายใจล้มเหลว มีโอกาสเสียชีวิตได้ตลอดเวลา โดยผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่ รพ.สต.บ.หม่องกั๊วะฯ แต่เนื่องจาก รพ.ฯ ขีดความสามารถไม่เพียงพอในด้านบุคลากรและเครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วยในการเดินทางพื้นดินต้องใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานานเนื่องจากเส้นทางมีสภาพทุรกันดาร ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่สุด จึงมีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่ รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จว.ต.ก. โดย ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และแพทย์อำนวยการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จึงได้ทำการขออนุมัติสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, กกล.นเรศวร, นายแพทย์สาธารณสุข จว.ต.ก. ส่งต่อผู้ป่วยโดยทีมแพทย์-พยาบาล “SKY DOCTOR” ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ โดย ฮ.ท.212 ได้ทำการยกตัวจาก สนาม ฮ.ชปบ.ทบ.กกล.นเรศวร ค่ายวชิรปราการ อ.เมืองตาก จว.ต.ก. ไปยัง สนาม ฮ.ชั่วคราว รร.ตชด.บ.หม่องกั๊วะฯ เพื่อทำการรับตัวผู้ป่วยไปส่งลงยัง สนาม ฮ.ท่าอากาศยานแม่สอด แต่ในขณะลำเลียงผู้ป่วยมีอาการหัวใจหยุดเต้น แพทย์ต้องให้การช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจ ให้ออกซิเจน ยาและสารน้ำ จนกระทั่งพ้นวิกฤต เวลา 1627 ผู้ป่วยปลอดภัยและได้เข้ารับการรักษาต่อที่ รพ.แม่สอดฯ เป็นที่เรียบร้อย ฮ.ท.212 จึงทำการยกตัวกลับที่ตั้ง ณ ชปบ.ทบ.กกล.นเรศวร แล้วเสร็จเมื่อเวลา 1735 ผลการปฏิบัติผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และได้รับการรักษาต่อเนื่องโดยปลอดภัย