จังหวัดนครสวรรค์เอาอยู่จาก สรุปสถานการณ์ ไวรัสโควิด -19 จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 เหมือนเดิมแค่ 6 ราย วันที่ 6 เมษายน 2563