a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ผบ.ฉก.ทพ.36 กำชับกำลังพลปฏิบัติตนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้ง เน้นย้ำ ให้กำลังพลและครอบครัว ปฏิบัติตามคำสั่ง พรก. ทั้งของ รัฐบาล และ ของ จังหวัด
เมื่อ 6 เม.ย. 63 พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผบ.ฉก.ทพ.36 พร้อมฝ่ายอำนวยการ ได้อบรมชี้แจงกำลังพล เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้ง เน้นย้ำ ให้กำลังพลและครอบครัว ปฏิบัติตามคำสั่ง พรก. ทั้งของ รัฐบาล และ ของ จังหวัด ห้ามมีการละเมิด โดยเด็ดขาด หากมีการละเมิด จะถูกดำเนินทั้งทางวินัย และ อาญา
ทั้งนี้ในส่วนของการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด โดยเฉพาะ การเว้นระยะทางสังคม ขอให้ดำเนินอย่างเข้มข้น ถือเป็นความรับผิดชอบของตนและสังคม หากตรวจพบ จะถือว่า ขัดคำสั่ง ผู้บังคับบัญชาจะมีการลงโทษทางวินัย
นอกจากนี้ ผบ.ฉก.ทพ.36กำชับ กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ให้ปฏิบัติการคัดกรองอย่างเข้มข้น เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ทำการวัดอุณหภูมิ และฉีดพ่นแอลกอฮอลล์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19