ผู้ว่าพังงาตรวจเยี่ยมด่านเข็ม
วันที่ 5 เม.ย. 63 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ถนนเพชรเกษม หน้าโรงเรียนบ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง ซึ่งเป็นจุดตรวจที่เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต โดยบรรยากาศภายหลัง 1 วัน ที่จังหวัดพังงาได้ประกาศห้ามบุคคลทั่วไปที่ไม่มีเหตุอันจำเป็นเร่งด่วนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพังงา พบว่าส่วนใหญ่มีเพียงรถบรรทุกขนส่งสินค้าและที่ได้รับยกเว้นเท่านั้น ประกอบกับมีประชาชนที่ยังคงเดินทางอยู่บ้าง เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจได้ทำการตรวจเข้มทุกคัน ผู้โดยสารทุกคนต้องถูกสแกนอุณหภูมิ หากเป็นประชาชนต้องมีเอกสารรับรองที่ถูกต้องยืนยันและกรอกประวัติเหตุผลที่เข้ามาในพื้นที่ทุกรายเช่นเดียวกัน
จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านตรวจบริเวณหน้า รพ.สต.บ้านเตรียม ต.คุระ อ.คุระบุรี ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง และด่านตรวจบริเวณหน้าที่พักสายตรวจ ต.รมณีย์ อ.กะปง โดยการลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองฯในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้สั่งกำชับกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจให้ทำการตรวจสแกนทุกคนไม่มีการยกเว้น ส่วนด่านในชุมชนนั้นต้องเข้มงวดเช่นเดียวกัน หากมีผู้ที่เล็ดลอดเข้ามาและเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้นมาที่หมู่บ้านหรือชุมชนใด ผู้นำในหมู่บ้านจะมีความผิดฐานปล่อยปละละเลยหน้าที่
พร้อมนี้ได้มอบหน้ากากชนิดเฟซชีลด์ให้กับบุคคลากรประจำด่าน ทั้งกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานทั้งกลางวันและกลางคืนท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อน เพื่อร่วมกันยับยั้งไม่ให้มีการติดเชื้อ รักษาพื้นที่สีขาวในจังหวัดพังงาให้ได้นานที่สุด
จากข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา ล่าสุดวันที่ 5 เมษายน 63 เวลา 15.00 น. มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 80 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 73 ราย รอผลการตรวจ 7 ราย และยังไม่มีผู้ติดเชื้อด้วย
ขนกวรรณ พรหมทองผู้สื่อข่าวพังงาโทร082-1569162