นพ.สสจ.พังงา พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมติดตามเพื่อให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ..,,

0
56

นพ.สสจ.พังงา พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมติดตามเพื่อให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ..,,วันที่่ 5 เมษายน 2563 นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นพ.สสจ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมเพื่อให้กำลังใจและติดตามความพร้อมของโรงพยาบาลกรณีมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ รพ.ทับปุด รพ.ตะกั่วทุ่ง รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ และ ศูนย์การแพทย์เขาหลัก โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรค จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าทีี่สาธารณสุข อสม.ผู้นำชุมชนและจิตอาสา บริเวณด่านตรวจคัดกรอง ณ ด่านหน้าอำเภอทับปุด ด่านตรวจคัดกรองตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด ซึ่งเป็นรอยต่อของการเดินทางของจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี เข้าสู่จังหวัดพังงา และด่านตรวจคัดกรองหน้าโรงเรียนบ้านท่านุ่น อำเภอตะกั่วทุ่ง ซึ่งในวันนี้ ทั้งสามด่าน ยังคงมีรถสัญจรไปมาทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก โดยส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุก รถขนส่งสินค้า จากนั้นได้มอบน้ำดื่ม ขนม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากห้างทองสัมพันธ์พังงา ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลและประจำด่านตรวจคัดกรองด้วย