รพ.ตะกั่วป่า ให้การต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาและคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจต้านภัยสู้โควิด-19

0
97
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

รพ.ตะกั่วป่า ให้การต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาและคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจต้านภัยสู้โควิด-19
วันที่ 4 เมษายน 2563 ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตะกั่วป่า นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า,แพทย์หญิงสุดาพร ไพรคณะรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์,นายนิยม ภิรมจิตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,นางเสริมศรี ลิ่มสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางการแพทย์ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขของพื้นที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า พร้อมลงเยี่ยมหอผู้ป่วยสำหรับแยกผู้ป่วยคัดกรอง โรคโควิด-19,ห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน, อาคารผู้ป่วยนอก และบริเวณโดยรอบของโรงพยาบาล พร้อมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตะกั่วป่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19