ชุมพร สนช.สายเอ็นจีโอลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุเรียนอ่อนหาสาเหตุราคาตกต่ำ เกษตรกรเผย “ตัดทุเรียนอ่อน”

ชุมพร สนช.สายเอ็นจีโอลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุเรียนอ่อนหาสาเหตุราคาตกต่ำ เกษตรกรเผย “ตัดทุเรียนอ่อน”คนซื้อคนขายเจตนาร่วมกัน เมื่อบ่ายวันนี้(5 ธ.ค.2560) ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมทุเรียน ม.11 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้ลงพื้นที่ พบปะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเพื่อรับทราบปัญหาทุเรียนอ่อนและราคาตกต่ำ โดยมีนายเนิน ศึกขันเงิน นายกสมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดชุมพร นายวรวัฒน์ วีระวงศ์ อุปนายกสมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดชุมพร...

เกษตรกรสู้ชีวิตตำบลบ้านปินเดินตามรอยพ่อสามารถปลดปลดหนี้ภายใน 7 เดือน

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี/พะเยา เกษตรกรสู้ชีวิตตำบลบ้านปินเดินตามรอยพ่อสามารถปลดปลดหนี้ภายใน 7 เดือน เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาเดินตามรอยพ่อ โดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ในการทำเกษตรผสมผสานปลูกพืชผัก รวมทั้งเลี้ยงสัตว์จำหน่ายสร้างรายได้สามารถปลดหนี้จำนวนเงิน 90,000 บาท ภายใน 7 เดือน ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในเรื่องของอาหารปลอดภัย การปลูกไผ่หวาน การเลี้ยงกบด้วยวิธีธรรมชาติ เลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์ ตลอดจนถึงการเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูรวมทั้งปลูก พืชผักสวนผลไม้หลากหลายชนิดของ นายสุพจน์ ยารังษีและนางฟองจันทร์ ยารังษีสองสามีภรรยาชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 9...

อำเภอประจันตคามจัดอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร

อำเภอประจันตคามจัดอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอประจันตคาม เป็นประธานพิธีเปิด อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 6 ในปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เกษตรอินทรีสาระฟาร์ม ของ พ.ต.ท.ณรงค์ สาระเจริญ บ้านเมืองใหม่ หมู่ 4...

หนองคาย สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสังคม จัดโครงการ KICK OFF 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

หนองคาย สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสังคม จัดโครงการ KICK OFF 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อพื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสังคม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ บ้านม่วงน้ำไพร หมู่ 6 ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสังคม จัดโครงการ...

คณะทำงาน กฟผ. นายแวหะมะซามูดิง โตะแปเราะ ช.6 ผู้แทนหัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. คณะทำงาน กฟผ. นายแวหะมะซามูดิง โตะแปเราะ ช.6 ผู้แทนหัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา และมัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพากลุ่มสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ลงพื้นที่ดูแลแปลงผัก ณ ศูนย์สาธิตน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ บ้านบ่อเตย หมู่ที่ 1 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ร่วมกันรดน้ำแปลงผัก...

ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เผย จากการสภาวะอากาศแปรปรวนจากฝนเป็นหนาวอย่างเฉียบพลันทำให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง

ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เผย จากการสภาวะอากาศแปรปรวนจากฝนเป็นหนาวอย่างเฉียบพลันทำให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง . นายฐาปกรณ์ ลิ่มบรรจง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จากการสภาวะอากาศแปรปรวน จากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวอย่างรวดเร็วเฉียบพลัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการประมง ตลอดจนสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการแพร่ขยายพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ และส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำของเกษตรกรในกระชัง ปลาที่เลี้ยงจะมีอาการเครียดอ่อนแอ ต้านทานโรคต่ำ และไม่ค่อยกินอาหาร ทำให้เกิดโรคและตายได้ง่าย จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรถึงแนวทางการป้องกัน โดยหมั่นสังเกตดูแลปลาให้อยู่ในสภาพแข็งแรง วางแผนเลี้ยงปลาในช่วงที่เหมาะสม จำนวนปลาเลี้ยงในบ่อไม่หนาแน่นจนเกินไป ควรมีบ่อพักน้ำไว้ในฟาร์ม ควรผสมวิตามินซีในอาหารในอัตราร้อยละ 1-2 ของน้ำหนักอาหาร...

อุบลราชธานี…ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี...ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี (ศพชด.จว.อบ.)นำชาวบ้านร่วมเกี่ยวข้าวเพื่อเตรียมพันธุ์ไว้ในปีถัดไป...เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ร้อยตรี ประยงค์ เนินสนิท รองหัวหน้าศูนย์ ได้พาเจ้าหน้าที่ในศูนย์พร้อมกับชาวบ้านเกี่ยวข้าวที่สุกเต็มที่แล้วมาไว้ทำเมล็ดพันธุ์ในปีต่อไป สำหรับศูนย์การพัฒนาพืนที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี (ศพชด.จว.อบ.) ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งสมเด็จ หมู่ที่ 17 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆนักเรียนในพื้นที่...

ชลบุรี-เปิดตัว ผกก.ถือการดำเนินชีวิต ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง

ชลบุรี-เปิดตัว ผกก.ถือการดำเนินชีวิต ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ที่สวนบ้านนาพร้าว ศรีราชา หลังว่างเว้นงานราชการและวันหยุด(มีคลิป) เปิดสวนบ้าน นาพร้าว ศรีราชา ม.5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา พ.ต.อ.ปรีชา สัำฤทธิ์ ผกก.สอบสวน สภ.หนองขาม นายตำรวจน้ำดี ที่ดำเนินชีวิต ตามรอยพ่อสอน "เศรษฐกิจพอเพียง" ที่ใช้เวลาว่างเว้น และวันหยุด เข้าทำสวนมะนาว และโรงเพาะเห็ด...

พิจิตร….ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา”เมืองเกษตรดี

พิจิตร....ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา"เมืองเกษตรดี เมืองสิ่งแวดล้อมดี เมืองสังคมคุณภาพที่ดี วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 18.10 น.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หารือร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผลิตภันฑ์ บ้านทุ่งโคราช ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พืชผลทางการเกษตรแปรรูปเพื่อการค้าและการส่งออก ในพื้นที่พิจิตร ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อพัฒนาศักยภาพการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรที่มีมากมายในพื้นที่ และเป็นของดี เด่น...

จันทบุรี-ชาวนาและจิตอาสาในจังหวัดจันทบุรี จำนวนมาก ร่วมพิธีอัญเชิญแม่พระโพสพที่แปลงนาข้าวบ้านหมู่ศาลาแดง

จันทบุรี-ชาวนาและจิตอาสาในจังหวัดจันทบุรี จำนวนมาก ร่วมพิธีอัญเชิญแม่พระโพสพที่แปลงนาข้าวบ้านหมู่ศาลาแดง ต.คลองนารายณ์ เพื่อนำไปประดับตกแต่งพระเมรุมาศจำลอง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ที่บริเวณแปลงนาข้าวพื้นที่หมู่ 5 บ้านหมู่ศาลาแดง ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นางประภัสสร ศิริแสงจันทร์กุล ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ได้นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา ทั้ง 8 ด้าน และชาวบ้าน เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ร่วมพิธี ขอขมาแม่พระโพสพ และ แม่พระธรณี...

ข่าวล่าสุด