ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการพร้อมจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการพร้อมจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 วันนี้ ( 31 มี.ค.61 ) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการพร้อมด้วยจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด ถางหญ้า เก็บเศษใบไม้ ขยะถุงพลาสติก ขวดพลาสติก บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก...

นายเอกสิฎฐ์ วิไลศิลป์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นำข้าราชการฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ชรบ.และจิตอาสาในพื้นที่อำเภอบ้านตาก ร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

ตาก - อำเภอบ้านตาก วันนี้ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยการอำนวยการของ นายอรรถวุฒิ พึ่่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก มอบหมายให้ นายเอกสิฎฐ์ วิไลศิลป์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นำข้าราชการฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ชรบ.และจิตอาสาในพื้นที่อำเภอบ้านตาก...

แรงกตัญญู ผู้ว่าประจวบฯนำหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือ “น้องเต้” เด็กพับดอกไม้ขายในตลาดโต้รุ่งหัวหินเลี้ยงครอบครัว

ข่าว –แรงกตัญญู ผู้ว่าประจวบฯนำหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือ “น้องเต้” เด็กพับดอกไม้ขายในตลาดโต้รุ่งหัวหินเลี้ยงครอบครัว วันที่ 30 มี.ค.61 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบฯ นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (รอง ผอ.กอ.รมน.) จ.ประจวบฯ...

พล.ต.สุพจน์ บูรณ์จารี ผบ.มทบ.31 ค่ายจิรประวัติ นำกำลังพลค่ายจิรประวัติ ร่วมบริจาคโลหิต

พิษณุโลก เมื่อ 29 มี.ค. 61 เวลา 09.30 พล.ต.สุพจน์ บูรณ์จารี ผบ.มทบ.31 ค่ายจิรประวัติ นำกำลังพลค่ายจิรประวัติ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติ ธีรพงศ์ นาคแนมศูนย์ข่าวพิจิตร / ภาพข่าว พ.ท.คมจักร์ ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ”เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ”เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเฉลิมพล เพชรทิม หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 2 บ้านนาทุ่งใหญ่ ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก...

หนองคาย ทหารร่วมภาคเอกชนและจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ

หนองคาย ทหารร่วมภาคเอกชนและจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ หนองคาย กองทัพบกโดย ร้อย รส.ป.3 พัน 13 กกล.รส.จว.หนองคาย ร่วมกับ ธกส.หนองคาย ตำรวจ ผู้นำชุมชนและจิตอาสา ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่บ้านโพธิ์ศรี อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่บริเวณลำห้วยบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย กองทัพบกโดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13...

ตาก – กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

ตาก - กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม วันที่ 25 มี.ค.61 เวลา 08.30-15.00 น. พ.อ.วสุชนม์ บุษยะบุตร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 ฝาย ในลำห้วยผากระเจ้อ ม. 9 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก กับสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตากอำเภอพบพระ จำนวน 40...

ธกส.ประจวบฯ ร่วมกับ คณะกรรมการ คบจ. มอบฝายชะลอน้ำ ( ฝายมีชีวิต ) ให้กับเกษตรกรชาวทับสะแก เพื่อบรรเทาภัยแล้ง

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468 ธกส.ประจวบฯ ร่วมกับ คณะกรรมการ คบจ. มอบฝายชะลอน้ำ ( ฝายมีชีวิต ) ให้กับเกษตรกรชาวทับสะแก เพื่อบรรเทาภัยแล้ง เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มี.ค. 61 ที่บ้านยุบหวาย หมู่ที่...

หนองคาย กิจกรรมดี ๆ สร้างจิตสำนึกชาวบ้านห้วยหินขาวและภูพนังม่วงปกป้องป่าชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำแนวรั้วกันไฟป่า ยาว 4 กม. ที่ชาวบ้าน ช่วยกันสร้างแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงหน้าแล้งได้ทั้งประโยชน์ ได้ทั้งความสามัคคี

หนองคาย กิจกรรมดี ๆ สร้างจิตสำนึกชาวบ้านห้วยหินขาวและภูพนังม่วงปกป้องป่าชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำแนวรั้วกันไฟป่า ยาว 4 กม. ที่ชาวบ้าน ช่วยกันสร้างแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงหน้าแล้งได้ทั้งประโยชน์ ได้ทั้งความสามัคคี วันที่ 24 มีนาคม 2561 ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยหินขาว หมู่ 6 และป่าชุมชนบ้านภูพนังม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายบุญศรี...

นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตากและที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวง มอบหมายให้ นายสมนึก เรืองศรี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก คณะกรรมการ/สมาชิก กิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ตาก - กิ่งกาชาดบ้านตาก วันนี้ (22 มี.ค. 61) เวลา 10.00 น. ณ บ้านน้ำดิบ ม.7 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตากและที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวง มอบหมายให้ นายสมนึก เรืองศรี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก คณะกรรมการ/สมาชิก กิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และมอบถุงกาชาดให้กับ...

ล่าสุด