"ททท.จัดศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว ณ วัดคู่วัง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ !! ททท.จัดกิจกรรม “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ วัดคู่วัง ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พระอารามหลวงชั้นเอกสูงสุด เป็น 1 ใน 6 ของพระอารามหลวงชนิดพิเศษของเมืองไทย เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจโดยจะจัดพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญทักษิณาถวายพระราชกุศลอุทิศแด่ สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสงกรานต์หนึ่งในวัดสวยงามแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ที่ไม่ควรพลาด น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า กิจกรรมศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว เป็นอีกมิติที่น่าสนใจในการเชื่อมวัฒนธรรมวัดวาอารามต่างๆ สู่การท่องเที่ยวเชิงพระพุทธ ที่จะสร้างความหมายในการเดินทางได้อย่างน่าจดจำ โดย ททท.เตรียมเปิดอีกหนึ่งเส้นทางส่งเสริมการขายเชื่อมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ซึ่งถือว่าเป็นวัดคู่วัง คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ ผนวกสู่เส้นทางท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ถือเป็นจุดท่องเที่ยวเยี่ยมชมปูชนียสถานที่มีมาในยุคเริ่มกรุงรัตนโกสินทร์ที่ต้องห้ามพลาดในเมืองไทย ความยิ่งใหญ่จากอดีตถึงปัจจุบันนั้น เป็นวัดโบราณมีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อ ต้นกำเนิด พองหนอ ยุบหนอ โดยพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) อดีตเจ้าคณะ 5 ผู้สอนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแนวสติปัฏฐาน 4 ที่เป็นที่ยอมรับทั่วประเทศและทั่วโลก วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรก ในประเทศไทยที่ศึกษาเล่าเรียนคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและพระสงฆ์นานาประเทศ ปัจจุบันขยายสาขาไปทั่วประเทศ และมีอีก 8 สาขาในต่างประเทศ เป็นการย้อนรอยของต้นกำเนิดมหาวิทยาลัยสงฆ์จาก“มหาธาตุวิทยาลัย สู่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”...
"ททท.เปิดตัวโครงการ “วิจิตร 5 ภาค” ชวนชมงาน แสง สี เสียง ตระการตา 5 ภูมิภาค หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน !! บ่ายวันนี้ (19 เมษายน 2566) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “วิจิตร 5 ภาค” เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน ผ่านการจัดกิจกรรม Event Marketing ที่อยู่ในกระแสนิยมและเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,นางฐนิวรรณ กุลมงคล กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,นางสรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย และแวน - ชนินทร จิตปรีดา บล็อกเกอร์นักแสดงชื่อดัง ด้านนางสาวฐาปนีย์...
"ททท.จัดพิธีบวงสรวง-บำเพ็ญทักษิณาถวายพระราชกุศล เพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ไทย 2566 !! การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท ) จัดกิจกรรม “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว”ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เขตพระนคร กทม.เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ถือเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจมาช้านาน พระธรรมวชิรมุนี วิ.เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์,พระสุวิมลธรรมาภรณ์ เจ้าคณะเขตพระนคร และพระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเมธี) ร่วมในพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญทักษิณาถวายพระราชกุศล เพื่ออุทิศแด่สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญทักษิณาถวายพระราชกุศลอุทิศแด่ สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ก่อนที่จะร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธชินราช ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หนึ่งในวัดสวยงามแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ที่ไม่ควรพลาด บรรยากาศภายในงานยังมีบุคคลสำคัญมาร่วมพิธี อาทิ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา,นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย, อาจารย์ไมตรี ลิมปิชาติ อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศเทศไทย และปราบต์ปฎล สุวรรณบาง ศิลปินดารานักแสดง มาร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์(โพธิ์ลังกา) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จากนั้น น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์...

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
30.6 ° C
30.6 °
30.6 °
62 %
2.8kmh
100 %
พุธ
37 °
พฤหัส
38 °
ศุกร์
39 °
เสาร์
38 °
อาทิตย์
38 °

ได้รับความนิยม