"กอ.รมน.จว.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว !! วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี (ท.)มอบหมายให้ ร.ต.นพกร ดีตลอด จนท.ธุรการ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กำลังพล กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดลิ้นช้าง หมู่ที่ 3 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้องจ.เพชรบุรี ภายในกิจกรรมได้ดำเนินการ ปลูกต้นไม้ 200 ต้น ทาสี และกำจัดขยะทำ ความสะอาดรอบบริเวณวัด โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผวจ. เพชรบุรี/ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีฯ /////////////////////////
"กอ.รมน.จว.เพชรบุรีรับมอบสิ่งของจากภาคเอกชนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและโรงเรียนขาดแคลนในจังหวัดเพชรบุรี !! วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี พ.อ.อัครชัย ทองแดง หน.กลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกำลังพล ร่วมรับมอบอุปกรณ์เครื่องใช้จากผู้ใหญ่ใจบุญมีจิตศรัทธาช่วยเหลือสังคม จากนายประทาน บุญเรือง คุณพจมาน นุชนิยม สามีภรรยาเจ้าของบริษัท THAI FOOD WEALTH CO,.LTD ประกอบกิจการส่งออกอาหารทะเล บ้านเลขที่ 399/4 ม.2 ต.บ้านแหลม อ. บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งมีแพมเพอร์สจำนวน 3 ลัง โทรทัศน์จำนวน 3 เครื่อง ,ตู้เย็น 1 เครื่อง,คอยเย็นแอร์ 1 ตัว เพื่อมอบให้ประชาชนผู้ป่วยติดเตียง และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ที่ขาดแคลนมีความต้องการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป /////////////////////////
"กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ !! วันที่ 29 พ.ค.66 เวลา 09.00 - 15.00 น.พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง.ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ พ.อ.ชวลิต จันทวงษ์ รอง.หน. กมช.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนรู้ 19 พอเพียง ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับมอบปุ๋ยน้ำ EM จำนวน 100 ลิตร ให้กับทางศูนย์เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรหลังจากนั้นได้ไปประสานการปฏิบัติการจัดโครงการบวร.โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในกิจกรรมเยาวชนรักสถาบัน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /////////////////////////
สช.จัดประชุมใหญ่ดึงภาคีเครือข่ายร่วมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเอกชน วันนี้ (29 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น.นายมณฑล ภาคสุวรรณ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเอกชน โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ว่าที่เรือตรี ชูชีพ ​อรุณเหลือง​ รองเลขาธิการ กช.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบระดับจังหวัด นายกสมาคมทางการศึกษาเอกชน ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และข้าราชการ สช.เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม. นายมณฑล กล่าวตอนหนึ่งพิธีเปิดการประชุมว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่ ในการพัฒนาการศึกษาเอกชนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทำให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมความคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระทำ อันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน ตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก สร้างกระบวนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาเอกชนอย่างเข้มแข็ง นายมณฑล กล่าวเพิ่มเติมว่า การศึกษาเอกชนถือว่า มีความสำคัญต่อระบบการศึกษาของประเทศ เนื่องจากเป็นผู้แบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษา และมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา...
มทบ.15 เปิดโครงการค่ายกีฬามวยไทยสำหรับเยาวชนภาคฤดูร้อนให้แก่บุตรหลานกำลังพล วันที่ 28 พ.ค.66 เวลา 13.30 น.พล.ต.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ ผบ.มทบ.15 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายกีฬามวยไทยสำหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน มทบ.15 ให้แก่บุตรหลานกำลังพล มทบ.15 ณ ค่ายมวยเพชรบ้านปืน มทบ.15 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาสมรรถถภาพทางกาย และจิตใจของเยาวชนโดยใช้กีฬามวยเป็นสื่อและ จัดอาหารว่าง เเละเครื่องดื่ม เลี้ยงบุตรหลานที่มาร่วมกิจกรรมฯ ///////////////////////////
สช.จัดอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคตะวันออก เมื่อช่วงเช้าวานนี้ (27 พฤษภาคม 2566) นายธเนตร สภานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในภาคตะวันออก โดยมี นายวิรัช ลิ้มเจริญสุขผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ นายสมชาย ไพศาลพัฒนกิจ ผู้บริหารฝ่ายจีน โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา MR.จาง ลี่จื้อ ผู้ดูแลห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา MR.โต้ว ถี่เฉียน ประธานบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยีจำกัด นางสาวดลฤทัย แซ่ย่าง ผู้จัดการบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยีจำกัด คณะวิทยากรเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ โรงแรม เจ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายธเนตร กล่าวว่า ภาษาจีนนับเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อนานาประเทศ ไม่ว่าจะในเชิงคู่ค้าในการทำธุรกิจ การเมือง การท่องเที่ยวการศึกษาหรือปัจจัยอื่นๆ และกว่า 2 ใน 5 ของประชากรทั่วโลกล้วนใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ดังนั้นเด็กไทยจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอนาคตมีนักจิตวิทยาขี้ว่า วัยเด็กมีแนวโน้มที่จะเรียนภาษาจีนได้ดีกว่าวัยอื่นๆเนื่องจากเด็กมีความสามารถในการแยกความแตกต่างของโทน และเสียงได้ดี ทำให้เด็กเข้าใจการออกเสียงภาษาจีนได้ง่ายขึ้น และสามารถเรียนรู้ภาษาด้วยสำเนียงของเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะมีการปลูกฝังการเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่วัยเยาว์ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพจึงได้จัดอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน...
"กอ.รมน.จว.เพชรบุรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือเรือประมงพื้นบ้านถูกคลื่นซัดจมทะเล !! 👇ชมคลิป👇 https://youtu.be/M_lbcEtcrqE เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 21.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ พ.อ.สนอง ธัญญานนท์ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ นางศิริรัตน์ ทรงความดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หาดเจ้าสำราญ กำนันตำบลหาดเจ้าสำราญ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสว่างสรรญเพชรธรรมสถาน พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเรือประมงพื้นบ้าน เดินทางทางมาจากเขตอำเภอชะอำ เข้ามาวางลอบจับปูทะเล ถูกลมพัดกระโชกแรง ทำให้ชาวประมง ต้องรีบนำเรือประมงพื้นบ้านกลับเขาฝั่ง บริเวณสะพานปลาบางกุฬา ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ขณะจอดทอดสมอ ได้ถูกคลื่นลมพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงทำให้เรือประมงพื้นบ้านล่มจมน้ำ จำนวน 3 ลำ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามเก็บกู้เรืออย่างเต็มความสามารถ ท่ามกลางสภาพอากาศที่มืดในยามค่ำคืน โดยทางเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญได้นำไฟส่องสว่างอำนวยความสะดวกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างปลอดภัย ในเบื้องต้นประเมินค่าเสียหายประมาณลำละ 1 ล้านบาท ////////////////////////////
"พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า คดีพบศพเด็กมีร่องรอยล่วงละเมิดทางเพศ นราธิวาส !! จากกรณีเมื่อวันที่ 16 พ.ค.66 เวลา 9.30 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตันหยง ภ.จว.นราธิวาส ได้รับแจ้งเหตุพบศพเด็กหญิงนก (นามสมมุติ) อายุ 3 ปีเศษ เสียชีวิตอยู่ในสระน้ำห่างจากบ้านประมาณ 500 เมตร ซึ่งบิดาของเด็กหญิงนกได้แจ้งความหายไว้เมื่อวันที่ 14 พ.ค.66 ก่อนจะถูกพบศพดังกล่าว ตามที่สื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียได้นำเสนอข้อมูลไปแล้วนั้น จากกรณีดังกล่าว พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็กหญิงรายดังกล่าว เพื่อให้ความจริงปรากฏ เนื่องจากเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนเป็นอันมาก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ฯ จึงได้สั่งการให้ พล.ต.ต.อนุรุธ อิ่มอาบ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ,พล.ต.ต.ไมตรี สันตยากุล ผบก.สส.จชต.และ พ.ต.อ.มะตาฮา มูหนะ ผกก.สภ.ตันหยง เร่งสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กหญิงรายดังกล่าว และติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุโดยเร็ว เบื้องต้นจากการผ่าพิสูจน์ศพของผู้ตายพบว่า มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ประกอบกับข้อมูลจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า ศพของผู้ตายนั้นถูกถอดกางเกงและแพมเพิร์สออก ซึ่งบิดาของผู้ตายยืนยันว่า ผู้ตายยังไม่สามารถถอดแพมเพิร์สออกด้วยตนเองได้ จึงสันนิษฐานได้ว่า อาจถูกคนร้ายหลอกไปจากที่บ้าน จากนั้นได้มีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้น จากนั้นผู้ก่อเหตุได้ลงมือฆ่าเด็กหญิงนก ก่อนทิ้งอำพรางศพที่บริเวณสระน้ำที่เกิดเหตุ วันนี้...
"มทบ.15 จัดกิจกรรม” ตักบาตรชายหาดจอมพล ครั้งที่ 11 “สะพานบุญ...ส่งต่อน้ำใจ...แก่ผู้ด้อยโอกาส !! วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. พล.ต.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ ผบ.มทบ.15 มอบหมายให้ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผบ. มทบ.15/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี/ผจก. พฟผ.ทบ.หาดเจ้าสำราญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกหาดเจ้าสำราญพร้อมด้วยประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งริมชายหาด พร้อมรับแสงแรกของวัน ณ หาดจอมพล ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยพระอาจารย์ศุภชัย ธิวากาโรเจ้าอาวาส วัดเสาธงเรียง ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี พร้อมพระสงฆ์รวม 3 รูปร่วมอนุโมทนาบุญมอบสิ่งของที่ได้จากการรับบิณฑบาตร ให้จัดเป็นถุงยังชีพ นำไปมอบให้กับ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ คนไข้ติดเตียงและเด็กนักเรียนยากจนถึงบ้านหรือมอบให้โรงเรียนไปจัดโครงการอาหารกลางวันต่อไป ...
"ททท.เตรียมเนรมิตเมืองให้เรืองรองด้วยแสง สี เสียง วิจิตรตระการตา “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” ในงาน “วิจิตร 5 ภาค @นครศรีธรรมราช” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และกรมศิลปากร แถลงข่าวโดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท.ให้เกียรติร่วมแถลงข่าวจัดงาน “วิจิตร 5 ภาค @นครศรีธรรมราช”กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 20 – 28 พฤษภาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ ”ตอกย้ำอัตลักษณ์เมืองนครศรีธรรมราชด้วยแสงแห่งศรัทธา เนรมิตเมืองให้เรืองรอง ผสานเทคโนโลยีทันสมัยด้วยนวัตกรรมแสง สี เสียง ผนวกกับศิลปวัฒนธรรมล้ำค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างสรรค์ประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยนครศรีธรรมราชได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สถานที่จัดกิจกรรมวิจิตร 5 ภาค เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพโดดเด่นของภาคใต้ที่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และกำหนดให้มีพิธีเปิดงานในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ เวทีกิจกรรม สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน นายอภินันท์...

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
broken clouds
37.3 ° C
37.3 °
37.3 °
40 %
3.6kmh
80 %
พฤหัส
36 °
ศุกร์
38 °
เสาร์
38 °
อาทิตย์
37 °
จันทร์
38 °

ได้รับความนิยม