"ศูนย์ดำรงธรรมลงเยี่ยมชมมัสยิดกลางสงขลาแหล่ง Check In สุดสวยงาม!! วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ นวลเจริญ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นำโดย นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการ ฯ และกรรมการ ในการกำหนดแผนพัฒนาและปรับปรุงมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาให้มีความสมบูรณ์ และสวยงามอย่างยั่งยืน สำหรับมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาถือเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา ด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ตั้งตระหง่านอย่างยิ่งใหญ่ในพื้นที่กว่า 50 ไร่ ริมถนนลพบุรีราเมศวร์ ตลอดจนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ มอบความสุขให้ผู้มาเยือนมิรู้คลาย จำเป็นต้องมีแผนการบำรุงดูแลรักษาอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง การมาลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อร่วมกันกำหนดแผนการพัฒนาและปรับปรุง โดยลงพื้นที่สำรวจทั้งใน และนอกมัสยิด ฯ เพื่อจะได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาขอประชาสัม พันธ์สถานที่ท่องเที่ยว และหรือจุด Check In ที่สวยงาม และการเดินทางสะดวกสบาย ใกล้ตัวเมือง เชิญชมบรรยากาศได้โดยตรงตามอัธยาศัย!! “บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้” ...
"ศูนย์ดำรงธรรมลงเยี่ยมชมมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา!! วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา10.00 น.ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ลงเยี่ยมชมมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา และพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร นำโดย นายศักดิ์กริยา บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พร้อมรองประธาน และคณะกรรมการ ถึงแนวทางการปรับปรุงมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาให้มีความสมบูรณ์และสวยงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว สำหรับมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาถือว่าเป็นมัสยิดที่มีความสวยงาม และมีทัศนียภาพอันโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นจุด Check in หรือ Landmark อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา ที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ทุกวัน ๆ ละหลายร้อยคน นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจในยามเย็น ที่ผู้รักสุขภาพมาแวะเวียนเยี่ยมชม ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับผู้มาเยือนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งชาวสงขลา และตังหวัดใกล้เคียง หากมีเวลา สามารถมาเยี่ยมชมกันได้ครับ!! "บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้" ################################

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
clear sky
25 ° C
25 °
25 °
40 %
1.7kmh
4 %
อังคาร
26 °
พุธ
34 °
พฤหัส
35 °
ศุกร์
36 °
เสาร์
36 °

ได้รับความนิยม