สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต3 นครสวรรค์ จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต3นครสวรรค์ ปีงบประมาณ2562 ณ.ห้องประชุมแพลตตินั่มฮอลล์โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ แอนด์ สปา อ.เมือง นครสวรรค์ เมื่อวันที่29 ตุลาคม พ.ศ 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต3 นครสวรรค์ จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต3 นครสวรรค์ ปีงบประมาณ2562 ณ .ห้องประชุมแพลตตินั่มฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท สปา อ.เมือง นครสวรรค์ จัดการเปิดประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก ผศ.(พิเศษ)ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ประธาน อปสข. เขต3 นคร สวรรค์ มาเป็นประธานเปิดการประชุม ผู้ร่วมบรรยาย และ ยังมาเป็นผู้มอมโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น (ระดับเขต) การร่วมอภิปรายครั้งนี้ ในหัวข้อ "ความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในเขต3 มีผู้ร่วมอภิปายในครั้งนี้ มี นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่3( COO)และนายแพทย์วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสูทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพแห่งชาติ เขต3...
พะเยา วัดพระธาตุขิงแกงเตรียมประทีปโคมไฟถวายพุทธะบูชาเทศกาลลอยกระทง วัดพระธาตุขิงแกง ตำบลพระธาตุขิงแกงอำเภอจุน จังหวัดพะเยา จัดทำซุ้มโคมไฟประทีปโคมสายบริเวณโดยรอบพระธาตุขิงแกงเพื่อถวายเป็นพุทธะบูชา ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่เคยสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ชุ้มไฟ ที่ประดับด้วยไฟพวงกว่า 1 แสนดวงรวมทั้งโคมสายกว่า 1,200 ดวง ที่ถูกประดับด้วยไฟถูกนำมาติดตั้งบริเวณโดยรอบพระธาตขิงแกง ตำบลพระธาตุขิงแกงอำเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการถวายประทีปโคมสาย เพื่อเป็นพุทธะบูชาในช่วงเทศกาลลอยกระทง ที่จะมาถึงนี้ ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็งของชาวล้านนา โดยพระครูนิปุณพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขิงแกง รองเจ้าคณะอำเภอจุน ระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวนั้นถือว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็งของชาวล้านนา จะมีการถวายประทีปโคมไฟซึ่งในอดีตนั้นจะใช้ประทีปในการถวายเป็นพุทธะบูชาแต่ปัจจุบันได้นำในเรื่องของแสงสว่างจากไฟฟ้ามาทำการจัดทำเป็นซุ้มโคมไฟรวมทั้ง โคมก็จะใช้ในการประดับเพื่อเป็นพุทธะบูชาในเทศกาลยี่เป็งของชาวล้านนาซึ่งวัดพระธาตุขิงแกงก็ได้ดำเนินการที่จะจัดทำซุ้มไฟและโคมไฟติดตั้งบริเวณโดยรอบเพื่อถวายเป็นพุทธะบูชาในช่วงเทศกาลอยกระทงนี่และจะให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการถวายประทีปโคมไฟในช่วงเทศกาลนี้ด้วย
จันทบุรี/อาสนะวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี จัดแถลงข่าวการเดิน-วิ่งการกุศลเส้นทางสายวัฒนธรรม 3 เชื้อชาติ ผ่านโบสถ์คาทอลิก ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในประเทศไทย Run for the church 2019 ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี บาทหลวงทรงวุฒิ ประทีปสุจิต เจ้าอาวาสวัดโรมันคาทอลิก พร้อมด้วยคณะกรรมการอาสนะวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ได้ร่วมกันแถลงข่าวการเดิน-วิ่งแข่งขันบนเส้นทางสายวัฒนธรรมผ่านโบสถ์คาทอลิก ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในประเทศไทย Run for the church 2019 โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมในการแถลงข่าว สำหรับการจัดแถลงข่าวการเดิน-วิ่งแข่งขันบนเส้นทางสายวัฒนธรรมผ่านโบสถ์คาทอลิก ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในประเทศไทย Run for the church 2019 ในครั้งนี้ เป็นรายการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพผสมผสานกับการเรียนรู้ วิถีชุมชนบนเส้นทางความเชื่อ 3 วัฒนธรรม ไทย จีน เวียดนาม และ 2 ศาสนา พุทธ คริสต์ ผ่านโบสถ์คาทอลิก มุ่งสู่คลองของพ่อ คลองภักดีรำไพ เส้นทางการเดิน-วิ่ง ครั้งนี้ มีโบสถ์คาทอลิกที่ยังคงความสมบูรณ์และสวยงาม เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง แข่งขันมินิมาราธอนในครั้งนี้ เป็นการผสมผสานทางด้านกีฬาเพื่อสุขภาพกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนท้องถิ่นตลอดเส้นทาง โดยมีระยะ 3 กิโลเมตร 5...
จังหวัดจันทบุรีจัดงานวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคินทราบรมราชชนนี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย วันนี้ ( 29 ต.ค.61 ) ที่โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราชนุกูล อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกสมาคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกิจกรรม วันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคินทราบรมราชชนนี ( สมเด็จย่า ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561 และ มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2561 หลังจากนั้นได้ร่วมกันมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 30 ราย / มอบถุงยังชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพ การให้บริการทันตกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว./ นิทรรศการงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การบริการตัดผมและเสริมสวย เลี้ยงอาหารผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฟรี ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก
นครนายก แม่ใจยักษ์นำทารกแรกเกิดใส่กล่องทิ้งข้างถนน แม่ใจยักษ์นำทารกแรกเกิดใส่กล่องกระดาษมาทิ้งข้างถนน ชาวบ้านได้ยินเสียงหมาเห่าออกมาดูพบทารกแรกเกิด รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ และนำส่งโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจอำเภอบ้านนา ได้รับแจ้งเหตุ มีแม่ใจยักษ์นำทารกแรกเกิดใส่กล่องกระดาษมาทิ้งไว้ริมถนน หน้าบ้านเลขที่ 61 /3 หมุ่ที่ 12 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ใกล้วัดศิลาลายวงศ์ศาราม จึงประสานโรงพยาบาลบ้านนาและกู้ภัยฯ ไปยังที่เกิดเหตุ พบเด็กทารกเพศหญิง อายุประมาณ 30 สัปดาห์ ยังไม่ครบกำหนดคลอด น้ำหนักประมาณ 11.30 กรัม มีผ้าขนหนูห่อหุ้มร่างกาย สภาพร่างกายไม่แข็งแรงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านนาจึงได้ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลนครนายก ที่ตึกกุมารเวชกรรม นำเข้าตู้อบและให้เครื่องช่วยหายใจเพื่อให้ทารกมีสภาพร่างกายแข็งแรง เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ และจากการบอกเล่าของนายสมใจ ฉิมทอง อายุ 70 ปี เจ้าของบ้าน เล่าว่า ช่วงเช้าของวันที่เกิดเหตุ หลานสาวได้ตื่นมาเข้าห้องน้ำและได้ยินหมาเห่าเสียงดัง ที่หน้าบ้านบริเวณข้างถนนจึงได้เดินออกมาดูพบกล่องกระดาษว่างอยู่ จึงได้เปิดดู และพบเป็นเด็กทารกเพศหญิงนอนอยู่ในกล่องกระดาษจึงได้อุ้มทารกเข้ามาในบ้านและเรียกคนในบ้านออกมาดูพร้อมได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานกับโรงพยาบาลเพื่อมารับตัวเด็กไปดูแลเนื่องจากเด็กตัวเล็กมากเพราะคาดว่าน่าจะคลอดก่อนกำหนดและร่างกายไม่แข็งแรง ส่วนผู้สื่อข่าวได้ไปที่โรงพยาบาลนครนายก พบนายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตึกกุมารเวช พาสื่อมวลชนดูอาการของเด็กทารกซึ่งอยู่ในตู้อบทารกและให้เครื่องช่วยหายใจ ทางโรงพยาบาลจะดูแลจนกว่าทารกจะมีสภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นตามลำดับ และจะได้ส่งต่อไปให้กับทางสำนักงานสังคมสงเคราะห์ดูแลต่อไป ภาพ/สมบัติ       เนินใหม่ ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่ นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ จังหวัดตราด คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เขต 10 ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ พลเรือเอก รัตนะ วงษาโรจน์ พร้อมด้วยอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนายวีระ ฤกษ์วานิชกุล นายอำเภอเมืองตราด ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามสอบถามความคืบหน้าของโครงการฯ ณ จุดต่างๆ ดังนี้ - จุดที่ 1 บ้านหนองคันทรง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชนฯ - จุดที่ 2 บ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยหมู่บ้านนี้ดำเนินโครงการชุมชนนวัตวิถี มหัศจรรย์ธรรมชาติป่าชายเลนท่าระแนะ ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะฯ ได้รับฟังปัญหาจากประชาชน ในเรื่องพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ถนนเลียบชลประทานชำรุดเป็นอุปสรรคในการขนส่งสินค้าเกษตร ปัญหาการขาดแคลนช่างดำเนินการเขียนแบบและตรวจรับงานโครงการฯ และปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้าน
สสจ.พิษณุโลกพร้อมทีมงานเข้าให้ความช่วยเหลือวเด็กหัวเล็กที่เป็นข่าว วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นพ ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำทีมโรงพยาบาลพุทธชินราช ประกอบด้วย รองฝ่ายการแพทย์ ทีมหมอครอบครัว ลงเยี่ยม พร้อมทีมสาธารณสุขอำเภอเมือง โดยข้อมูลจากการซักถามผู้ปกครองของผู้ป่วย มีรายละเอียดว่า มารดาเป็นโรคไข้เลือดออก ก่อนที่จะตั้งครรภ์ 6 เดือน ซึ่งการวินิจฉัยไม่ได้ระบุชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุ และการฝากครรภ์ก็ฝากกับคลินิกเอกชน ซึ่งขณะตั้งครรภ์ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ จากเอกสารการฝากครรภ์ จนกระทั่งคลอดบุตร และพบว่าพยาบาลได้แจ้งว่าลูกมีศรีษะที่เล็ก และลูกมีความผิดปกติเกิดขึ้นมาแต่กำเนิด การรักษาจาก รพ.พุทธชินราชในระยะแรก ก็ให้การดูแลมาโดยตลอด แต่อาการไม่ดีขึ้น จนได้ศึกษาหาทาง จนกระทั่ง มีการไปตรวจรักษา รับยาจากคลินิกอาจารย์แพทย์ ณ จังหวัดขอนแก่น ได้รับยามารับประทานพบว่าอาการผู้ป่วยดีขึ้น แต่การรับยาจากคลินิกเอกชนต้องจ่ายเงินทั้งหมดเอ ซึ่งยาบางตัวทราบว่าเป็นยาที่สั่งมาจากต่างประเทศ ครั้งละประมาณ 2-3 หมื่นบาท เดือนหนึ่งประมาณ 1-2 ครั้ง ภายหลังได้นำมาปรึกษาแพทย์ที่ รพ พุทธชินราช ก็จะได้รับยาบางตัวที่ทางโรงพยาบาลมีใช้ ยกเว้นตัวบางตัวไม่มีก็ต้องไปซื้อจากทางคลินิกที่ขอนแก่น เหตุนี้เองทำให้ค่าใช้จ่ายสูงในยาที่ต้องหาเอง ซึ่งวันนี้ ทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ทำความเข้าใจถึงขั้นตอนบริการ และสิทธิบัตรทอง ตลอดจนมอบหมายทีมแพทย์ของโรงพยาบาลพุทธชินราช ที่ได้ให้การดูแลอยู่แล้วมาอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพียงยาพิเศษบางตัวที่ไม่มีใช้ในโรงพยาบาล...
ชัยภูมิ เครือข่ายครูผู้บริหารโรงเรียนชัยภูมิร้องผู้ว่าสั่งสอบการโยกย้ายไม่เป็นธรรม หลังพบขั้นตอนการดำเนินการอนุมัติพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียน ของ กศจ.ชัยภูมิ บางส่วนทำข้าราชการครู รองผอ.เสียโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ ขัดหลักธรรมาภิบาล ไม่เกิดความเท่าเทียมและได้ความเป็นธรรม!!! ชัยภูมิ เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 29 ต.ค.61 ขณะที่จ.ชัยภูมิ ได้มีตัวแทนเครือข่าย ข้าราชการครูผู้บริหาร ทั้งจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สาขาชัยภูมิ) ชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ( สพม.30 ) และ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.30 ชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.30 นำโดย นายศราวุธ สิงหาราโท กรรมการบริหาร สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ประธานสาขา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สาขาชัยภูมิ) นายปรีชา เคนชมภู ประธานพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สาขาชัยภูมิ) ได้เดินทางเพื่อขอเข้าพบขอความเป็นธรรมในการพิจารณามติที่ประชุม กศจ.ชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาอนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (สพม.30)...
พิจิตร........นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อนำนโยบายการดำเนินงาน ข้อราชการที่สำคัญไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ และนำหน่วยบริการของส่วนราชการไปให้บริการ และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ วัดนิยมราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ นกพิราบศูนย์ข่าวพิจิตร / ภาพข่าว ณ ดุ่ย
พิจิตร........นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 67 โดยมีหน่วยที่เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิจิตร ด้านผู้สูงอายุ และเครือข่ายผู้สูงอายุคุณธรรมจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมและร่วมรับฟังการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 4 กลุ่มเครือข่าย ได้แก่มิติด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม ณ วัดพระพุทธบาท เขาทรายอำเภอทับคล้อ นกพิราบศูนย์ข่าวพิจิตร / ภาพข่าว ณ ดุ่ย

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
28 ° C
28 °
28 °
71 %
3.6kmh
100 %
พฤหัส
30 °
ศุกร์
27 °
เสาร์
30 °
อาทิตย์
29 °
จันทร์
31 °

ได้รับความนิยม