"ฝนหลวงฯ! คลี่คลายสถานการณ์น้ำในเขื่อน ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักรองรับฤดูแล้ง 2562!! กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนสำคัญของประเทศทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ยังมีความต้องการ โดยปฏิบัติการทันทีเมื่อมีสภาพอากาศ เหมาะสม และหลีกเลี่ยงพื้นที่การเกษตรที่กำลังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับการร้องขอรับบริการฝนหลวงจากเกษตรกรและอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่ และได้รับประสานจากกรมชลประทาน เรื่อง การเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้มีเพียงพอสำหรับฤดูแล้งในปีถัดไปนั้น กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติการช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 874 เที่ยวบิน ใช้สารฝนหลวง 751.5 ตัน เพื่อเติมน้ำให้เขื่อนสำคัญได้แก่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ ปฏิบัติการ จำนวน 22 วัน ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน จำนวน 10.359 ล้าน ลบ.ม. จากแผนคาดการณ์จำนวน 10 ล้าน ลบ.ม. รวมมีปริมาตรน้ำในอ่าง 125.22 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น...
ลำปาง - มทบ.32 ทำพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ ซึ่งปลดประจำการรุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 พร้อมด้วย พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 , พันเอก เมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 , ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 , ผู้บังคับกองร้อย ฝึกการรบพิเศษที่ 3 นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหน้ากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งครบกำหนดจะพ้นจากทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนจำนวนทั้งสิ้น 340 นาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้กล่าวให้โอวาทว่า ขณะนี้พลทหารที่ปลดประจำการในครั้งนี้ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กองทัพกำหนด...
เมื่อ ๓๑ ต.ค. ๖๑, ๐๙๐๐ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. ชป.มวลชน อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ร่วมกับ นาย เลาะ โพธิ์ไข่ กำนันตำบลประดาง ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เก็บวัชพืชแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ระบบน้ำหยด ในกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นาย ภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอวังเจ้า เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ผู้เข้าร่วมประมาณ ๗๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ ๓๐๑๑๐๐ ต.ค.๖๑,หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับ จนท.อบต.นครสวรรค์ตก และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานนำเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆบึง เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะมีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการที่บริเวณ บึงหนองงูเหลือม พื้นที่ ม.๘ บ.วังไผ่ ต.นครสวรรค์ตก ใน ๐๗ พ.ย.๖๑,๐๙๓๐ ซึ่ง หมู่ รส.อ.เมืองฯ จะเข้าติดตามความคืบหน้าในการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่โครงการ และรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป
ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพิธีเปิดคลองใหญ่ A-MATH ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพิธีเปิด คลองใหญ่ A-MAH ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ ครั้งที่ 5 เมื่อเวลา 10 .00 น.วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เป็นประธานในพิธีเปิด คลองใหญ่ A-MAH ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พร้อมด้วย อาจารย์วีระ​ มนตรีวงษ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายสําเนา​ บุญมาก​ ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม​ พร้อมคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด การแข็งขัน A-MAH ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เป็นเกมส์กีฬาทางวิชาการที่ผู้แข่งขันต้องใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยในการเล่นอีกทั้งยังให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างใหเเกิดประโยชน์ ฝึกฝนสมาธิ...
ทุ่งดอกไม้ “ปอเทือง-คอสมอส-บัวตอง” บานสะพรั่งอวดโฉมรับ “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 14” กฟผ.แม่เมาะ เนรมิตทุ่งดอกไม้กว่า 260 ไร่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาว พร้อมทำ “ขัวแตะและเติ๋นลอยฟ้า” ชมความงามทุ่งดอกไม้-ชมวิวบ่อเหมืองแม่เมาะใกล้ชิด นักท่องเที่ยวจำนวนมากทยอยเดินทางไปเยี่ยมชมความงดงามของดอกไม้สีสันสวยงามนานาชนิด ทั้งทุ่งปอเทือง ทุ่งคอสมอส และทุ่งบัวตอง พร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบริเวณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้เนรมิตทุ่งดอกไม้เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและงาน “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 นายนวรัตน์ ชยรพ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณและจัดการพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมือง (หบฟม-ช.) เปิดเผยว่า กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดเตรียมดอกไม้นานาชนิดปลูกบริเวณด้านหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กฟผ.แม่เมาะ รวมพื้นที่ 262 ไร่ เพื่อให้บานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1. ทุ่งปอเทืองและทุ่งคอสมอส พื้นที่จำนวน 12 ไร่ พร้อมกับจัดทำ “ขัวแตะ” หรือ สะพานไม้ไผ่ ความยาว 50 เมตร...
วันนี้(30 ต.ค.2561)เวลา10.00น.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี(จีตัมเกาะ) จ.อุบลฯ นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ, คุณธฤต โอภาสวงศ์ ผช.กรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ พร้อมด้วย คุณอัญชลี จงคดีกิจ (ปุ๊) นักร้องชื่อดังซึ่งเป็นอาสาสมัครศิลปินของมูลนิธิฯ ร่วมกันทำพิธีใน “โครงการ ป่อเต็กตึ๊งสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" มอบรถเข็นวีลแชร์แก่คนพิการเพื่อการดำรงชีวิต จำนวน 100 คัน คิดเป็นมูลค่า 300,000 บาท(สามแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณ เกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลฯ พร้อมประธานและคณะกรรมการมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี(จีตัมเกาะ) ร่วมในพิธิครั้งนี้.
“ เกษตรอินทรีย์ปรัชญาที่ทันสมัย ” นักเรียนนายร้อย จปร. เยี่ยมชมดูงาน โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ทภ.3 นำความรู้เกษตรอินทรีย์ขยายผล พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ข้าราชการ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 54 นาย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ในการนี้ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 นำ คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ข้าราชการ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์)...
จ.ราชบุรี/ข่าว มณฑลทหารบกที่ 16 กระทำพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ทหารกองประจำการ พลัดที่ 2/2558 ที่ปลดประจำการ ประจำ 2561 จำนวน 130 นาย. และผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบจำนวน 25 นาย......... .ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ทหารที่จะปลดประจำการจำนวน 130 นายและผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบจำนวน 25 นาย  ระหว่างเข้ารับราชการทหารซึ่งจะปลดประจำการพลัดที่ 2/2558 ในวันที่ 1 พ.ย.2561 นี้ โอกาสเดียวกัน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 กล่าวให้โอวาทแก่ทหารที่จะปบดประจำการออกไปขอแสดงความยินดีแก่ทหารทุกนายตลอดระยะเวลาที่เข้ามาเป็นทหาร ทุกคนมีระเบียบวินัยและมีมานะในการฝึกวิชาทหารขอให้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการในด้านความมั่นคงของชาติอีกทั้งให้ยึดหลักธรรมเป็นที่ตั้ง ในการดำรงชีพด้วยความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ท้ายสุดขอให้ทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย. ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี
บุรีรัมย์ ระทึก!! ชนสนั่นพ่วงปะทะเทเลอร์ หน้าปั้มน้ำมันคนขับรถพ่วงติดภายในงัดออกอาการสาหัส เกิดเหตุรถพ่วงชนท้ายรถเทเลอร์บรรทุกผลไม้ขณะกลับรถ เสียงดังสนั่นหน้าปั้มน้ำมัน กู้ภัยเร่งช่วยเหลือคนขับรถพ่วง เพราะติดหน้ารถอาการสาหัส คาดคนขับพ่วงไม่เห็นรถเทเลอร์กำลังกลับรถจึงพุ่งชนท้าย วันที่ 29 ต.ค./22.00 น.ที่ผ่านมา ตำรวจ สภ.เมือง บุรีรัมย์ได้รับแจ้งมีเหตุรถชนกันบริเวณช่วงยูเทิน หน้าปั้มน้ำมันเชลล์ บ้านกระสัง ต.กระสัง อ.เมือง ถนนสายบุรีรัมย์-นางรอง มีคนติดภายในรถ จึงประสานหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมเข้าร่วมตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง 22 ล้อบรรทุกดิน ทะเบียน 83-2869 บุรีรัมย์ ชนท้ายรถเทเลอร์บรรทุกผลไม้ ทะเบียน 70-6122 ปทุมธานี สภาพด้านหน้าพังยับเยิน แรงกระแทกทำให้คนขับรถพ่วงบรรทุกดินติดอยู่ภายใน กู้ภัยสว่างจรรยาธรรม ใช้เครื่องตัดถ่างช่วยเหลือนานกว่า 20 นาที จึงนำร่างออกมาได้ แต่อาการสาหัส จากการสอบถามนายมนตรี พุมผาง อายุ 30 ปี คนขับรถเทเลอร์ บอกว่า ได้ขับรถบรรทุกผลไม้จากจังหวัดจันทรบุรี จะขนไปส่งต่างประเทศผ่านชายแดนจังหวัดมุขดาหาร ตนเองตั้งใจจะเติมน้ำมันยี่ห้อเชลล์ เพราะมีบัตรรูดของบริษัท เมื่อขับรถเข้าเขตตัวเมืองบุรีรัมย์ เห็นปั้มเชลล์ อยู่ขวามือจึงไปยูเทินกลับมาเติมน้ำมัน หลังจากเติมน้ำมันเสร็จ ก็จะยูเทินรถกลับไปทางตัวเมือง ระหว่างรอกลับรถได้มีรถพ่วงมาพุ่งชนท้ายดังกล่าว อย่างไรก็ตามตำรวจจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติในครั้งนี้อีกครั้ง ข่าว_ภาพ ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง / วันชัย ผิวอร่าม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.บุรีรัมย์

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
23.6 ° C
23.6 °
23.6 °
88 %
1.8kmh
100 %
พุธ
23 °
พฤหัส
24 °
ศุกร์
28 °
เสาร์
31 °
อาทิตย์
27 °

ได้รับความนิยม