พิษณุโลก ศาลาการเปรียญวัดสุนทรประดิษฐ์ อำเภอบางระกำ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีขอขมาสรีระสังขารพระมงคลสุธี(หลวงปู่แขก)โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39 พ.อ.นพดล รอดกลาง รองผบ.มทบ.39 พ.อ.คณิศร อาสม เสธฯมทบ.39 พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รองเสธ มทบ.39 พ.อ.สุนทร แหลมหลวง หน.กองกำลังพล มทบ.39 พ.ท.วรจรรกดิ์ เตปิน ผบ.กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกและอำเภอบางระกำร่วมในพิธี ปรีชา นุตจรัส ราย งาน
อ.บาเจาะ เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สานสัมพันธ์ ๒ วัฒนธรรม บ้านเชิงเขา” น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สานสัมพันธ์ ๒ วัฒนธรรม บ้านเชิงเขา” ชมการสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่นบ้านเชิงเขา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ้นค้า OTOP ต่าง ๆ ของพื่น้องประชาชน ณ วัดเชิงเขา หมู่ ๔ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ซึ่งแสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไทยพุทธ และไทยมุสลิมในพื้นที่รับผิดชอบ ที่อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ไว้ใจซึ่งกันและกัน  โดยไม่แบ่งแยกชนชั้น ไม่แบ่งแยกศาสนาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป บโดยมี ว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ พร้อมด้วย น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประชาชนไทยพุทธ และไทยมุสลิม ร่วมให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ...
กิจกรรม สื่อมวลชน เยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour) วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561  เส้นทางที่ 8 มรดกโลกด้านวัฒนธรรม : กำแพงเพชร - ตากวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 - 07.00 น.เดินทางจากโรงแรมเวียงตาก - หมู่บ้านห้วยปลาหลด                                07.00 - 07.30 น.นั่งรถ กระบะของชุมชนเพื่อเดินทางเข้าหมู่บ้าน                         ...
นราธิวาส ปล่อยแถว4 ฝ่าย ลุยปราบยาเสพติด สนองนโยบายแม่ทัพ ภาค 4 เมื่อ ๓ พ.ย.๖๑ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานพิธีปล่อยแถวบูรณาการ ๔ ฝ่าย (ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกำลังภาคประชาชน) ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อ.เมืองนราธิวาส ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามนโยบาย พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ในนาม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มอบหมายให้ ฉก.นย.ทร.ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ ขับเคลื่อน กำกับดูแล กับทุกภาคส่วน ร่วมกันต่อสู้กับภัยยาเสพติดในพื้นที่ ๔ อำเภอ (อ.เมืองนราธิวาส อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี) ที่หน่วยรับผิดชอบ เพื่อนำความสุขกลับคืนมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วย น.ท.สุรศักดิ์...
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2561 เวลา 09.09 น. นาย พจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานเปิดสำนักงาน กรุงเทพประกันชีวิต สาขาพิจิตร โดย มี ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ผอ.ชานิณี ภวัตพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายสามัญ (vp ) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)เป็นประธานร่วม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศที่เติมโตอย่างมั่นคงมากว่า 67 ปี โดยมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน ด้วยการให้บริการวางแผนทางการเงินรอบด้านและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินผ่านการสร้างหลักประกันควบคู่ไปกับการสร้างฐานะ พร้อมดำเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาลและหลักการสร้างสรรค์สังคมในมิติต่าง ๆ อย่างครอบคลุมกรุงเทพประกันชีวิต สาขาพิจิตร จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงาน เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง สามารถรับบริการการทำธุรกรรมทางการเงิน ขอเอกสารยื่นคำร้องต่าง ๆ ได้เหมือนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ และเป็นพื้นที่กลาง เป็นศูนย์รวมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน การวางแผนทางการเงิน ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่ต้องการวางแผนการเงิน เพื่อปกป้องความเสียงในชีวิต อย่างเหมาะสมกับฐานะและคุณค่าชีวิตของตนเองและครอบครัว
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดสาขาพิจิร จัดโครงการเวทีถนนปลอดภัย ติดตามการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4 (MIS) โดยมีนายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด, ท่านปลัดจังหวัด,ท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมงานระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การลดอุบัติทางถนนจังหวัพิจิตรอย่างยั่งยืน
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการไทยนิยมยั่งยืน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการโครงการไทยนิยมยั่งยืนของเขตพื้นที่ไทยนิยมยั่งยืนเขต 3 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมให้การต้อนรับนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการ  ดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ประธานอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน นายฉัตรชัยพรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการไทยนิยมยั่งยืน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการโครงการไทยนิยมยั่งยืนของเขตพื้นที่ไทยนิยมยั่งยืนเขต 3 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง นกพิราบศูนย์ข่าว พิจิตร / ภาพข่าว ณ ดุ่ย
นนทบุรีจัดงาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. ณ วัดกู้ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญของ "โครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา" (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี) โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี อัยการจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) หัวหน้าส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาจ.นนทบุรี เข้าร่วมในพิธีด้วย เวลา 10.15 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด กล่าวรายงาน หลังจากนั้น มีการจัดเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ "ย้อนรอยประวัติศาสตร์การกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากรุณาธิคุณต่อสยามและนนทบุรี" ซึ่งมีนายธีระ...
เกิดเหตุเรือยอร์ชสองท้องไฟไหม้ บริเวณอ่าวกุ้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตผู้โดยสารชาวต่างชาติ 9 คนปลอดภัยทั้งหมด วันนี้(3 พ.ย.61) นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เปิดเผยว่าเมื่อเวลา ประมาณ 17.00 น.วันนี้ (3พย.61) เกิดเหตุ เรือชื่อ MJ บรรทุกผู้โดยสาร9คน เป็นเรือยอร์ช 2 ท้อง ซึ่ง ออกจากท่าเรือบอร์ชเฮเว่น อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เกิดเหตุไฟไหม้ บริเวณอ่าวกุ้ง ผู้โดยสาร มั้ง 9 คน ปลอดภัยขณะนี้นำผู้โดยสารทั้งหมดขึ้นที่ท่าเทียบเรือยอร์ชเฮเว่น ส่วนสาเหตุเบื้องต้น สันนิษฐานว่า ขณะเกิดเหตุได้มีฝนตกหนักและเกิดฟ้าผ่าลงมาที่เรือ จึงทำให้เกิดไฟไหม้ โดยเรือได้รับความเสียหายเกือบทั้งลำ และขณะนี้เรือกำลังจมน้ำส่วนผู้โดยสารทั้ง9คนเรือประมงช่วยไว้ได้ปลอดภัยทั้งหมด นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง นายปัญญา สำเภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดภูเก็ต เจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
"รรท.ผบช.สตม.!! เป็นประธาน นำคณะ พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ ทอดกฐินประจำปี 2561 วันนี้ 3 พ.ย.61 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. รรท.ผบช.สตม. ประธานเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี, คุณประยงค์ กัจฉปานันท์ รองประธานฯ, คุณวิทยา พานิชพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองประธานฯ, คุณปราณี พาณิชพงศ์ รองประธานฯ, คุณปรียา รัศมีหิรัญ รองประธานฯ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและใกล้เคียง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา ในการทอดกฐินครั้งนี้ ได้ยอดเงินกฐินทั้งหมด จำนวนประมาณ 6,600,000 บาท โดยเงินจำนวนดังกล่างทางวัดจะใช้ในการบูรณะพระอุโบสถต่อไป!!

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
27.4 ° C
27.4 °
27.4 °
70 %
1kmh
100 %
เสาร์
30 °
อาทิตย์
30 °
จันทร์
30 °
อังคาร
35 °
พุธ
35 °

ได้รับความนิยม