รองผู้ว่าฯปทุมธานี ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2561 และให้โอวาทกับทหารกองประจำการ วันนี้ (1 พ.ย.61) เวลา 10.30 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2561 และให้โอวาทกับทหารกองประจำการ โดยมี พันเอก ชิษณุพงศ์ ทองคำ สัสดีจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มีกำลังทหารเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อการพัฒนาประเทศ และ พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 บัญญัติให้ชายซึ่งมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่ในการรับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน แต่กองทัพไม่สามารถรับชายไทยทุกคนเป็นทหารได้ จึงได้ทำการคัดเลือกทหารโดยการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ สำหรับในปีพุทธศักราช 2561 กองทัพมีความต้องการ เป็นแผนกทหารบก จำนวน 364 คน แผนกทหารอากาศ ผลัดที่ 2/2561 จำนวน 76 คน และแผนกทหารเรือ ผลัดที่ 3/2561 จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 454 คน โดยมีกำหนดการส่งทหารเข้าหน่วย...
ทภ.3 เปิดบ้านต้อนรับน้องคนเล็ก ทบ. ...รองแม่ทัพภาค 3 เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมดูแลทหารผลัดสอง..เหมือนคนในครอบครัว. กองทัพภาคที่ 3 เปิดบ้านรับ “ทหารใหม่” จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยม “การจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่” เพื่อเป็นการพบปะและพัฒนาความสัมพันธ์กับครอบคครัวและญาติทหารใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยดำเนินการฝึกทหารใหม่ให้เป็น "ทหารต้นแบบ ในอนาคต" เป็นทหารที่มีระเบียบวินัย พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาประจำการในหน่วยทหารนั้น จึงได้สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบก จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ตั้งแต่วันแรกที่ทหารใหม่มารายงานตัวเข้ารับราชการทหาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบก ที่จะให้การดูแลสมาชิกใหม่ใน ทุกด้านอย่างดีที่สุด โดยกิจกรรมครั้งแรกจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในการรับทหารใหม่ผลัด 2/2561 ที่จะมารายงานตัวเข้าประจำการระหว่าง 1 – 3 พฤศจิกายน 2561 นี้ กองทัพภาคที่...
ลำปาง / มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เปิดประตูต้อนรับทหารกล้าเข้าสู่กรมกอง วันนี้ ( 1 พฤศจิกายน 2561 ) ณ บริเวณสนามหน้ากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารกล้าเข้าสู่กรมกอง ทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 พร้อมด้วย พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32  , พท.บุญวัฒน์  จันทรมานนท์  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 , ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 , ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 , ผู้บังคับกองร้อย ฝึกการรบพิเศษที่ 3 นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธีต้อนรับพลทหารใหม่ โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32...
ซีพีเอฟส่งเสริมอาชีพให้พนักงานเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ส่งเสริมพนักงานเตรียมความพร้อมสร้างอาชีพหลังเกษียณ สานต่อโครงการเกษียณเกษม เติมประสบการณ์เรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับวางแผนและสร้างอาชีพให้สามารถพึ่งพิงตนเองได้ในวัยเกษียณ นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯจัดโครงการ“การวางแผนและสร้างอาชีพสู่วัยเกษียณ” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเกษียณเกษม ซึ่งบริษัทฯดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2552เพื่อให้พนักงานที่เข้าสู่วัยเกษียณได้รับความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ ปรับทัศนคติในการใช้ชีวิต สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณได้ โดยในปี 2561 นี้ ได้นำพนักงานของโรงงานและฟาร์ม 17 แห่ง จำนวน 384 คน ไปเรียนรูู้การสร้างอาชีพที่ศูนย์การเ รียนรู้เกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งจัดให้ความรู้ด้านประกันสังคมสำหรับผู้เกษียณ ให้ความรู้ด้านอาชีพและเฟรนไชส์ในเครือซีพี โครงการ"การวางแผนและสร้างอาชีพสู่วัยเกษียณ”เป็นโครงการที่ซีพีเอฟเตรียมความพร้อมในการสร้างอาชีพให้แก่ พนักงานก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ โดยยึดหลักการ 3 ส ประกอบด้วย 1. ส.เสริมสร้าง คือ เสริมสร้างความรู้ สมรรถนะ และทัศนคติการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ 50 ปีขึ้นไป 2. ส. สร้างสุข คือ สร้างความสุข ความประทับใจ ส่งท้ายความรู้สึกที่ดีแก่ผู้เกษียณ 55 ปี และ 3. ส.สู่ความยั่งยืน...
ชลบุรี/ชักบ่อยเจอเดือนเว้นเดือน แอบหลีกเลี่ยงทำผิด ทั้งแอบนำเข้า เเละแอบส่งออก มูลค่าสูงกว่า 30 ล้านบาท ชักบ่อยแล้ว!! แอบลักลอบหลีกเลี่ยงนำเข้าและส่งออกสินค้า ที่มีมูลค่าสูงถึง กว่า 30 ล้านบาท โดยมีสินค้าห้ามส่งออกประเภทไม้ 3 ตู้ คอนเทนเนอร์และสินค้าห้ามนำเข้าประเภท ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ถ่านแบตตรี่เก่า 2 ตู้คอนเทนเนอร์ และตู้เกมส์ไฟฟ้า อีก 1 ตู้คอนเทนเนอร์ รวม 5 ตู้ อันเป็นการเมิดสัญญาสินค้าควบคุม ตามอนุสัญญาบาเชล ซึ่งสร้างความเสียหายกับทรัพยกรธรรมชาติและกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับมูลค่าของไม้แปรรูปหลีกเลี่ยงส่งออกมีมูลค่าสูงกว่า 30 ล้านบาทเลยทีเดียว ในวันนี้(31 ต.ค.61)นาย กฤษฏา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนาย ชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาสิทธิประโยชน์ศุลกากร นาย ยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผอ. สำนักงานศุลกากรแหลมฉบังและคณะเจ้าหน้าที่ ได้แถลงข่าวและตรวจสอบสินค้าลักลอบนำเข้า ส่งออก โดยการหลีกเลี่ยงข้อห้ามและข้อจำกัดในการนำเข้าและส่งออก จำนวน 5 ตู้คอนเทนเนอร์ ประกอบด้วยไม้ประดู่แปรรูป 2 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยผู้ส่งออกสำแดงเป็นสินค้า ไม้ยางพาราแปรรูป(ฮีเวีย) ระบุประเทศปลายทาง CHINA...
นครนายก แข่งทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา : นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด และระดับภาคต่อไป โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 33 ทักษะวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะงานรถจักรยานยนต์ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน ทักษะมาตรวิทยามิติ ทักษะออกแบบ และเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ทักษะเขียนแบบไฟฟ้า ทักษะการแข่งขันเครื่องปรับอากาศ ทักษะติดตั้งท่อร้อยสาย ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ทักษะประกอบ และตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ทักษะงานฝึกฝีมือ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ทักษะเขียนแผนธุรกิจ ทักษะ The Marketing Challenge ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์...
ตราด/ต.หาดเล็ก จัดโครงการบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เทศบาลตําบลหาดเล็ก จัดโครงการบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดย นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหาดเล็ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ณ.ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดย ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลหาดเล็ก กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประชาชนตําบลหาดเล็ก ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก จํานวนกว่า 300 คน โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนายุทศาสตร์จังหวัดตราด ด้านการเป็นเมืองที่น่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจุดเน้นในเรื่องพัฒนา และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนสังคมปลอดภัย สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี นําไปสู่การเกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่ จากแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ดังกล่าวฯเทศบาลตําบลหาดเล็ก จึงได้มีนโยบายพัฒนาให้ตําบลหาดเล็กเป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งเน้นการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนําไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ และเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนัก และร่วมมือการรักษาความสะอาดในบ้านเรือนของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีความตระหนัก และร่วมกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือนและชุมชนของตนเอง และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันในชุมชนที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยร่วมกิจกรรมพัฒนา ทําความสะอาด บริเวณวัด...
จ.ราชบุรี/ข่าว มทบ.16 ต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ผลัที่ 2/2561. ที่ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 16 จ.ราชบุรี พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑททหารบกที่ 16 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยงานในงานในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 16 ต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่พลัดที่ 2/2561 โอกาสเดียวกันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 กล่าวต้อนรับทหารใหม่จำนวน 606 นายและครอบครัวพร้อมทั้งชี้แจงถึงระบบการรับทหารใหม่เข้ามา รวมไปถึงการฝึกวิชาทหารเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก การฝึก การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยฝึกสุขภาพความเป็นอยู่อาหารการกินของทหารใหม่ขอให้ครอบครัวของทหารใหม่ สบายใจได้ ตลอด 24 ชั่วโมงครูฝึกทุกนายจะอยู่กับลูกหลานของท่านตลอดหลังจากฝึกเสร็จสิ้น10 สับปดาห์ก็จะขึ้นกองร้องและให้กลับไปพักผ่อนตามระยะเวลาที่วางไว้ รับรองได้ว่าบุตรหลานของครอบครัวทหารใหม่ทุกท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี การเข้ามาเป็นทหารจะได้รับทั้งความรู้และได้ประโยชน์จากการเข้ามาเป็นทหารและมีระเบียบวินัยเมื่อปลดออกไปแล้วจะนำวิชาที่ได้รับจากการเป็นทหารไปประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติอีกด้วย. ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี
จ.ราชบุรี/ข่าว มทบ.16 ต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ผลัที่ 2/2561. ที่ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 16 จ.ราชบุรี พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑททหารบกที่ 16 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยงานในงานในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 16 ต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่พลัดที่ 2/2561 โอกาสเดียวกันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 กล่าวต้อนรับทหารใหม่จำนวน 606 นายและครอบครัวพร้อมทั้งชี้แจงถึงระบบการรับทหารใหม่เข้ามา รวมไปถึงการฝึกวิชาทหารเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก การฝึก การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยฝึกสุขภาพความเป็นอยู่อาหารการกินของทหารใหม่ขอให้ครอบครัวของทหารใหม่ สบายใจได้ ตลอด 24 ชั่วโมงครูฝึกทุกนายจะอยู่กับลูกหลานของท่านตลอดหลังจากฝึกเสร็จสิ้น10 สับปดาห์ก็จะขึ้นกองร้องและให้กลับไปพักผ่อนตามระยะเวลาที่วางไว้ รับรองได้ว่าบุตรหลานของครอบครัวทหารใหม่ทุกท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี การเข้ามาเป็นทหารจะได้รับทั้งความรู้และได้ประโยชน์จากการเข้ามาเป็นทหารและมีระเบียบวินัยเมื่อปลดออกไปแล้วจะนำวิชาที่ได้รับจากการเป็นทหารไปประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติอีกด้วย. ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนของการเคหะแห่งชาติจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) อำเภอเมืองนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในวันนี้ ภายในพิธีดังกล่าว มีคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผู้แทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ โอกาสนี้ท่านรัฐมนตรี ได้ปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณสวนหย่อมของโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) ด้วย รวมถึงได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการ Healthy Condo ร้านค้าสหกรณ์ และผลิตภัณฑ์จากชุมชนอีกด้วย ข่าว พรหมพร/Pr.nont

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
scattered clouds
28.4 ° C
28.4 °
28.4 °
41 %
2.7kmh
33 %
เสาร์
28 °
อาทิตย์
26 °
จันทร์
26 °
อังคาร
27 °
พุธ
28 °

ได้รับความนิยม