ชัยภูมิ เครือข่ายครูผู้บริหารโรงเรียนชัยภูมิร้องผู้ว่าสั่งสอบการโยกย้ายไม่เป็นธรรม หลังพบขั้นตอนการดำเนินการอนุมัติพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียน ของ กศจ.ชัยภูมิ บางส่วนทำข้าราชการครู รองผอ.เสียโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ ขัดหลักธรรมาภิบาล ไม่เกิดความเท่าเทียมและได้ความเป็นธรรม!!! ชัยภูมิ เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 29 ต.ค.61 ขณะที่จ.ชัยภูมิ ได้มีตัวแทนเครือข่าย ข้าราชการครูผู้บริหาร ทั้งจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สาขาชัยภูมิ) ชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ( สพม.30 ) และ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.30 ชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.30 นำโดย นายศราวุธ สิงหาราโท กรรมการบริหาร สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ประธานสาขา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สาขาชัยภูมิ) นายปรีชา เคนชมภู ประธานพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สาขาชัยภูมิ) ได้เดินทางเพื่อขอเข้าพบขอความเป็นธรรมในการพิจารณามติที่ประชุม กศจ.ชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาอนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (สพม.30)...
พิจิตร........นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อนำนโยบายการดำเนินงาน ข้อราชการที่สำคัญไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ และนำหน่วยบริการของส่วนราชการไปให้บริการ และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ วัดนิยมราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ นกพิราบศูนย์ข่าวพิจิตร / ภาพข่าว ณ ดุ่ย
พิจิตร........นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 67 โดยมีหน่วยที่เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิจิตร ด้านผู้สูงอายุ และเครือข่ายผู้สูงอายุคุณธรรมจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมและร่วมรับฟังการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 4 กลุ่มเครือข่าย ได้แก่มิติด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม ณ วัดพระพุทธบาท เขาทรายอำเภอทับคล้อ นกพิราบศูนย์ข่าวพิจิตร / ภาพข่าว ณ ดุ่ย
พะเยา...นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่จังหวัดพะเยา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงราย วันนี้ (29 ต.ค.61) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดพะเยา โดยช่วงเช้า เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีได้เข้าสักการะพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา ซึ่งพระเจ้าตนหลวง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา และเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไป โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา ก่อนที่จะเดินทางไปเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบสมุดประจำตัว ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ราษฎร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน และโครงการตามแนวทางประชารัฐ พร้อมพบปะกับประชาชน และเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ รวมถึงศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะเยา เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยาด้วย โดยมี ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะระหว่างลงพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานในจังหวัดพะเยา คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา...
#อำลาธงชัยเฉลิมพลทหารกองปลดประจำการ .พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีการสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 17 กองพันสวนสนามเพื่ออำลาธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561
จ.พิษณุโลก พบสองแม่ลูกแสนลำเค็ญพิการ เก็บของเก่าขายปะทังชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก และมีฐานะที่ยากจน วันจันทร์ที่ 29  ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. #ชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย #หนังสือพิมพ์เสียงมหาชน และ #รายการมุมชีวิต ได้ลงพื้นที่ไปที่ตำบลอรัญญิก เพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือครอบครัวของ #นางลัดดา จันอินทร์ อายุ 79 ปี พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 401/22 หมู่ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีร่างกายที่พิการขา เวลาจะเคลื่อนตัวไปไหนมาไหน หรือหยิบจับอะไรก็ต้องคลานไป สาเหตุเกิดจากโรคเบาหวานกินกระดูก พักอาศัยอยู่กับลูกสาว และหลาน รวม 3 คน ส่วนสามีเสียชีวิตไปนานแล้ว มีอาชีพเก็บของเก่าขาย รายได้ไม่แน่นอน มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ สภาพบ้านก็ชำรุดทรุดโทรม มีน้ำท่วมขังตลอดเวลา ที่ดินที่ปลูกบ้านอาศัยอยู่ก็เป็นของหลวง มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก และมีฐานะที่ยากจน ล่าสุดมีหลายหน่วยงานได้นำสิ่งของต่างๆ จำนวนมากมามอบให้ ประกอบด้วย...#ร้านดวงดี ศูนย์รวมพระเครื่อง พระบูชา โดย #คุณพชธกร สนประเทศ มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ทหาร ฉก.ทพ 3104 นรข.เชียงราย ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ 14 ล้านเม็ด ด้านชายแดนเชียงของ ///////////////////////////// ภารกิจชุดทหาร ฉก.ทพ.31 ตั้งแต่ 24-29 ต.ค.61 โดยทางเจ้าทหาร ร้อย.ทพ.3104ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ชายแดนติดกับ สปป.ลาว บริเวณ บ.แจมป๋อง (PC 560303) หมู่ ๑ ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย จึงได้จัดชุดกำลังพล จำนวน ๑ ชป. ร่วมกับ นรข.เขตเชียงราย ทำการลาดตระเวนและซุ่มโจมตี บริเวณดังกล่าว จนมาถึงเมื่อวันที่ 29 ต.ค.61 เวลา 02.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพบ รถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน วิ่งเข้ามาในพื้นที่จุดได้วางกำลังไว้ เจ้าหน้าที่จึงได้ออกมาจากบริเวณที่ซุ่มเพื่อแสดงตัวเพื่อขออนุญาตตรวจค้นรถเป้าหมาย ขณะที่แสดงตัวเข้าตรวจค้น ผู้ต้องสงสัยได้หยุดรถแล้วเปิดประตู วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าข้างทางอาศัยความความมืดสามารถหลบหนีไปได้ หลังจากการตรวจค้นอย่างละเอียด ได้ตรวจยึด รถยนต์ จำนวน 2 คัน 1.รถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ แคบ รุ่นดีแม็ค สีดำ ทะเบียน...
ยกน้ำหนักเทศบาลนครนครสวรรค์ กวาดรางวัลยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย" นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์แสดงความยินดีกับทีมสโมสรยกน้ำหนักเทศบาลนครนครสวรรค์ ในโอกาสเข้ารายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 10-15 พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผลการเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย 1. นายศราวุธ อิสระ รุ่น 77 กก. ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2. นางสาวสุภัชชา หัสดงค์ รุ่น 63 กก. ได้รับรางวัล 2 เงิน 1 เหรียญทองแดง 3. นางสาววรรณวิษา หนูสม รุ่น 69 กก. ที่ปจได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ปัจจุบันศึกษาอยู่ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4....
ทอดกฐินสามัคคีวัดพะโคะ ประจำปี2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ วัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เวลา 12.00 น.ได้เริ่มการเคลื่อนกฐินรอบ พระสุวรรณมาลิก เจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ จำนวน 3 รอบ จากนั้นได้นำกฐินเข้าสู่การประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน นางพรสุข พรประภา ประธานกิติมศักดิ์ พร้อมด้วย นายบัญชา นางบุษกร พรประภา ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีกฐิน หลังจากได้ทำพิธีสมโภชผ้ากฐินไปแล้วเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา การนำผ้ากฐินมาถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ส่วนปัจจัยอันเป็นบริวารกฐิน จะนำไปสมทบทุน ในการสร้าง อาคารปฏิิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส (7รอบ) 84 พรรษา โดยมีพระครูปุญญาพิศาล รองเจ้าคณะอำเภอสทิงพระและ เจ้าอาวาสวัดพะโคะ เป็นผู้รับปัจจัยกฐินในครั้งนี้ ยอดกฐินได้รับเงินประมาณ 5.7 ล้านบาท ยังไม่ได้สรุปยอดที่แท้จริง หลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) เดิมท่านชื่อปู ท่านเกิดที่ตำบลพะโคะ อำเภอจะทิ้งพระ (ปัจจุบัน คือ สทิงพระ) จังหวัดสงขลา เมื่อวันแรม ๑๐ค่ำ เดือน...
เมื่อ 28 ต.ค. 61 เวลา 1100 ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.ควบคุม มทบ.42 สั่งการให้ ร.อ.สาธิต สุวรรณราช ผบ.ชป.รส.(สห.) บก.ควบคุม มทบ.42 พร้อมกำลัง ร่วมกับ พ.ต.อ.กิตติชัย สังขถาวร ผกก.สภ.หาดใหญ่,พ.ต.ท.ธนวัต เส้งสุย รอง ผกก.สส.สภ.หาดใหญ่ ,พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ปส.,กก.สส.ภ.จว.สงขลา, กก.สส.ภ.จว.นศ., เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ 176 หมู่1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมี นางฉ่าห๊ะ บิลลีหมัด เป็นเจ้าของบ้าน พบของกลางเป็นยาบ้า จำนวน 350 มัด ( 700,000 เม็ด) (ระหว่างการตรวจนับ) ซุกซ่อนในแกลอน จำนวน7 ใบบริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าว จึงได้ทำการตรวจยึดและ ขยายผลถึงเส้นทางของ เครือข่ายยาเสพติด ในพื้นที่สิงหนคร พร้อมแจ้งกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ จึงได้นำตัวผู้ต้องหา...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
28.2 ° C
28.2 °
28.2 °
78 %
0.3kmh
89 %
เสาร์
28 °
อาทิตย์
36 °
จันทร์
38 °
อังคาร
38 °
พุธ
39 °

ได้รับความนิยม