กอ.รมน.ลำพูน เมื่อ ๖ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ประสานการปฏิบัติกับ กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อมด้วย จนท.สืบสวน สภ.ป่าซาง ได้ทำการค้นผู้ต้องสงสัยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด คือ นายวุฒิพงค์ กันทะสุขใจ อายุ ๒๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๙๑/๑ ม.๙ ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จว.ล.พ. ผลการตรวจค้นตัวพบยาเสพติด จำนวน ๔ เม็ด จึงได้ขอตรวจค้นบ้านที่นายวุฒิพงค์ฯ อาศัยอยู่แต่ไม่พบ หลังจากนั้นได้เข้าตรวจค้นบ้านบริเวณใกล้เคียง (เป็นบ้านร้างของลุงที่เสียชีวิตแล้ว) ผลการตรวจสอบ พบยาบ้า จำนวน ๓๙ มัด (๓๘ มัด และ ๑ มัดที่แกะแล้ว) และยาบ้าที่เปียกน้ำอีก ๙,๔๐๐ เม็ด รวมยอดประมาณ ๘๖,๔๐๐ เม็ด บรรจุห่อ “ตราเลข 999 สีน้ำเงิน” ปัจจุบัน ตำรวจได้เก็บลายนิ้วมือเพื่อนำไปตรวจสอบกับเรือนจำจังหวัดลำพูน และตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ เพื่อขยายผลต่อไป
ธกส. สาขาตาคลี จัดเวทีกิจกรรม ชุมชนอุดมสุขบ้านหนองจิกรี จ นครสวรรค์ วันที่ 6 พ ย 2561 นายสามารถ คันธรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส. จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านหนองจิกรีม 8 ต. ตาคลี อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์ เพื่อให้คนในชุมชน ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างความสมดุล 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี ภายใต้หลักการ เกื้อกูลแบ่งปันและเป็นธรรมส่งผลให้สมาชิกในชุมชน มีประโยชน์สุข อย่างยั่งยืน โดยมีสมาชิกในชุมชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังมีการสอนทำปุ๋ยสั่งตัด/โครงการสินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย (XYZ.61) และยังส่งเสริมให้เป็นชุมชนเชิงนิเวศ อีกด้วย
ธกส สาขาตาคลี จัดเวทีกิจกรรม ชุมชนอุดมสุขบ้านหนองจิกรี จ นครสวรรค์ วันนี้ (6 พ ย 2561) เวลา 11.09 น นายสามารถ คันธรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข ประจำปี 2561 ณ ชุมชนบ้านหนองจิกรี ม 8 ต ตาคลี อ ตาคลี จ นครสวรรค์ เพื่อให้คนในชุมชน ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างความสมดุล 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี ภายใต้หลักการ เกื้อกูลแบ่งปันและเป็นธรรมส่งผลให้สมาชิกในชุมชน มีประโยชน์สุข อย่างยั่งยืน โดยมีสมาขิกในชุมชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังมีการสอนทำปุ๋ยสั่งตัด/โครงการสินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย (XYZ.61) และยังส่งเสริมให้เป็นชุมชนเชิงนิเวศ อีกด้วย
วันที่ 6 พ.ย.2561 เวลา 13.30 น. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมเสริมพลัง การส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อความรอบรู้ทางสุขภาพ ณ รร.เขาทองพิทยาคม และเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ต.เขาทอง ณ วัดเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมีพระครูนิภาธรรมวงศ์ รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี เจ้าอาวาสวัดเขาทอง พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผอ.รร.เขาทองพิทยาคม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดล วิทยาเขตนครสวรรค์ นายก อบต.เขาทอง กำนัน ผญบ.ตำบลเขาทอง ผอ.รพ.สต.เขาทอง ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
พิษณุโลก นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นประธานในการมอบบ่อดักไขมัน ให้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าใน กองบิน๔๖ โดยมี เรืออากาศเอก เจษฏา ลาวัลย์ นายทหารสุขาภิบาล โรงพยาบาลกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับและสาธิตการใช้งานบ่อดักไขมัน ณ โรงพยาบาลกองบิน ๔๖ ปรีชา นุตจรัส ราย งาน
ผบ.ร้อย.ร.721 ร่วมกับ ชป.ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปางมะผ้า, จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน บ.วนาหลวง จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ บ.วนาหลวง ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7 /ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้ ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 ร่วมกับ ชป.ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปางมะผ้า,จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอ ปางมะผ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน บ.วนาหลวง จัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ บ.วนาหลวง ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. โดยเป็นการพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาของราษฎร,ให้บริการชุดหมอเดินเท้า,ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน พร้อมร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอาคารเอนกประสงค์และลานประเพณีของหมู่บ้านได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ นายจ่าเสือ ไพรรัตนาคีรี อายุ 56 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และมีฐานะยากจน
จังหวัดตาก ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เน้นไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ก่อนบังคับใช้กฎหมาย วันนี้ (6 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีคณะกรรมการฯ จากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในจังหวัดตาก และจากข้อมูลของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก พบว่ามีเรื่องหนี้นอกระบบทั้งหมด 63 เรื่อง ดำเนินการยุติแล้ว 51 เรื่อง คงเหลือ 12 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ในส่วนข้อมูลศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ พบว่ามีเรื่องหนี้นอกระบบ 64 เรื่อง ได้ดำเนินการยุติแล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จังหวัดตากได้ดำเนินแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในระดับจังหวัดแบบบูรณาการตามแนวทางของรัฐบาล โดยมีการแต่งตั้งและประชุมติดตามแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนจากการกู้หนี้นอกระบบมาลงทะเบียน ตลอดจนขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ ได้หาแนวทางการดำเนินการให้การช่วยเหลือ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเชิงรุก เน้นการจัดการทั้งด้านลูกหนี้นอกระบบและเจ้าหนี้ ดำเนินการจากมาตรการเบา เช่น การเจราจา การต่อรอง การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ไปจนถึงการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความเป็นธรรมของทั้ง 2 ฝ่าย ภาพ/ข่าว/ปชส.ตาก สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาตาก จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 เวทีถนนปลอดภัย 4.0 วันนี้ ( 6 พ.ย.61 ) ที่ห้องประชุมจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาตาก จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 เวทีถนนปลอดภัย 4.0 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และได้ร่วมลงนามความร่วมมือส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน 4 หน่วยงาน ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปี 2561 - 2564 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงการทางจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นต้น จากข้อมูลภาพรวมปัญหาอุบัติเหตุและสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตาก เดือนมกราคมถึงกันยายน ปี 2560 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 319 ครั้ง บาดเจ็บ 341 คน เสียชีวิต 135 ราย...
บ่ายวันนี้ (6 พ.ย.61) ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จังหวัดเชียงราย โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดเชียงราย เข้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์ ในส่วนของจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผบ.มทบ.37 ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.เชียงราย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายกเทศมนตรีเมืองเชียงราย นายก อบจ.เชียงราย นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในการรับพระราชทานไฟพระฤกษ
กระบี่เตรียมพร้อมพัฒนาคลองท่อมแหล่งท่องเที่ยวอันซีน ให้เป็นเมืองสปาต้นแบบ (spa Town) วันที 6 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ นายณพรวิศิษฏ์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา พร้อมด้วย นายศรีสุวรรณ ค้าของ ปศุสัตว์อำเภอคลองท่อม นายบรรณกร นันทวิสัย นายกสมาคมผู้ประกอบการน้ำพุร้อนไทย นายสมโภช เพชรสุทธิ์ ปลัดอำเภอ นายสีลม บุญก่อ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอแบบร่างเบื้องต้น โครงการจ้างออกแบบสถานที่ท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเมืองสปา ซึ่งอำเภอคลองท่อมมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญหลากหลายแห่ง เช่น สระมรกต น้ำตกร้อนสะพานยูง และ น้ำพุร้อนเค็ม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำพุ 3 แห่งที่มีความพร้อม และเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนคลองท่อม จนกลายเป็นเมืองพักผ่อนเพื่อสุขภาพ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างนิยมพากันมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก นายณพรวิศิษฏ์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา กล่าวว่า โดยจะดำเนินการออกแบบและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งต่างๆในอำเภอคลองท่อม อาทิเช่น น้ำตกหินเพิง น้ำพุร้อนบ้านพรุใหญ่ และจุดบริการนักท่องเที่ยว (GATEWAY) ซึ่งได้ยึดถือตามแนวทางและรายละเอียดข้อกำหนดโครงการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเมืองสปาต้นแบบ (spa Town) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ ข้อมูลข่าว /...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
broken clouds
30 ° C
30 °
30 °
79 %
2.5kmh
74 %
อังคาร
30 °
พุธ
38 °
พฤหัส
39 °
ศุกร์
40 °
เสาร์
39 °

ได้รับความนิยม