สานฝันผู้พิการและผู้สูงอายุพาเที่ยว จ.ราชบุรี ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อคนทั้งมวล กับกรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เอาใจผู้พิการและผู้สูงอายุ กว่า 70 คน พาเที่ยวชมของดีเมืองราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 กับกิจกรรมชื่อเก๋โดนใจ “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อคนทั้งมวล” ไม่ว่าใครก็เที่ยวได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการต่าง ๆ โดยถือเป็นการเปิดประตูสู่เมืองราชบุรี ที่มีของดีมากมายให้เลือกชม และเป็นการเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยมี นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ เราเริ่มต้นท่องเที่ยวกันที่ ณ สัทธา อุทยานไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่กว้างขวางถึง 42 ไร่ หลังจากเดินทางมาถึงแล้ว เจ้าหน้าที่ ณ สัทธา ก็ได้พาทุกคนไปชมยังจุดต่างๆ ทั้งเจ็ดแห่ง โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชไทย ชมหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสของบุคคลสำคัญผู้เป็นต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ลอดถ้ำพุทธชาดก ชมบ้านเรือนไทย 4 ภาค ซึ่งเป็นการจำลองวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยในภาคต่างๆ ลิ้มรสขนมกาบมณี ขนมไทยแท้สูตรพิเศษที่หาทานได้ยาก...
นาวิกฯจิบน้ำชายามเช้ากับผู้นำศาสนา หารือแก้ยาเสพติด เสริมความรักความสามัคคี สร้างคุณค่าการอยู่ร่วมสังคมพหุวัฒนธรรม น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับ ผู้นำศาสนา (อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น) ในกิจกรรม “จิบน้ำชายามเช้า พบปะผู้นำศาสนา” เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี สร้างการยอมรับ และเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับผู้นำศาสนาในพื้นที่รับผิดชอบ ในโอกาสเดียวกันนี้ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้ขอความร่วมมือผู้นำศาสนาช่วยกันเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับทราบ เนื่องจากปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งนี้ เพื่อให้ยาเสพติดหมดไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในนาม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มอบหมายให้ ฉก.นย.ทร.ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ ขับเคลื่อน กำกับดูแล กับทุกภาคส่วน ร่วมกันต่อสู้กับภัยยาเสพติดในพื้นที่ 4 อำเภอ (อ.เมืองนราธิวาส อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี) ที่หน่วยรับผิดชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อนำความสุขกลับคืนมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ลานหน้า บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส...
“ตราด” แห่ถ้วยพระราชทานอย่างยิ่งใหญ่ “เสธ.หมึก” มั่นใจ “บีซ” ไม่ทำให้ผิดหวัง “อธิบดีเก่ง” ใจใหญ่จัดงานเลี้ยงนักปั่นเต็มที่ “จุฑาธิป” ฟิตเต็มร้อย พร้อมนำทัพนักปั่น “ไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง ทีม” สู้ศึกปั่นทางไกล “ทัวร์ ออฟ ตราด” หวังโกยแต้มไปโอลิมปิกเกมส์ 2020 ด้าน “เสธ.หมึก” มั่นใจสาวไทยไม่ทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง ส่วน “อธิบดีเก่ง” ใจใหญ่จัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เกือบ 300 คน รวมทั้งเลี้ยงส่งก่อนกลับ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยและจังหวัดตราด อีกทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย ขณะที่เจ้าภาพจัดขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานแห่ไปรอบเมือง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ตราด 2019” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...
ร่วมให้การต้อนรับ วันที่ 19. สิงหาคม 2562. นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไฮ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1. ร่วมให้การต้อนรับ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้แทนพระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญพระรมชทานกระแสและสิ่งของพระราชทาน มอบให้นางสาวธัญญ์มน นุสุภะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ที่ได้นำนักเรียนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาตักดินโคลนที่ปิดทางเข้าออกห โดยมนพระราชกระแส ทรงชมเชยว่า "เป็นแบบอย่างของข้าราชการครูที่ดีของประเทศ มีจิตเป็นอาสา มีความเสียสละ และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชน ที่เป็นสาธารณะ ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนและบ้านเกิด นับเป็นแบบอย่างแบบอย่างที่ดี" ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความปลื้มปิติยินดี อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไฮ เป็นอย่างยิ่ง บุญยงค์ สดสอาด สมาคมสื่อมวลชน จ.น่าน รายงาน
ธ.ก.ส. เร่งโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ธ.ก.ส. เร่งจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 โดยตั้งเป้าโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ อีกกว่า 3.6 ล้านราย วงเงินกว่า 51,000 ล้านบาท นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและ ปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้าและข้าวปทุมธานี 1 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินรายละ 12 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและการนาข้าวเปลือกมาปรับปรุงคุณภาพ โดยการ ลดความชื้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น หรือนาข้าวเปลือกไปเก็บไว้ในยุ้งฉางที่เหมาะสมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ 4.05 ล้านราย พื้นที่การผลิต 38 ล้านไร่ วงเงิน 57,722 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ธ.ก.ส. ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อเกษตรกรตามข้อมูลที่ได้รับจาก กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำมาสอบทานกับข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ที่ทำให้นาข้าวเสียหายและได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไปแล้ว เพื่อมิให้เกิดการซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการ พร้อมกับเร่งจ่ายเงิน ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรงไปแล้ว ทั้งสิ้น 361,457...
น้ำใจหลั่งไหลช่วยผู้ประสบวาตภัย พื้นที่ ต เชียงเครือ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายชัย สุริรมย์ นายก ทต เชียงเครือ อ เมืองสกลนคร เผยว่าวันนี้พร้อมด้วยส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ปภ.และส่วนราชการองค์กรการกุศลพร้อมเครือข่าย ได้เดินทางไปร่วมมอบสิ่งของถุงยคงชีพ ให้กับชาวบ้านใรพื้นที่ตำบลเชียงเครือ อ . เมืองสกลนคร และช่วงเช้สที่ ศาลา อเนกประสงค์ วัดโนนแจ้ง บ้านหนองสนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผู้แทนสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นำโดย นางฉัตรฤดี ไพฑูรย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร นายปัณณวิชย์ กุลตังคะวณิชย์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสกลนคร เมตตาธรรมมูลนิธิจังหวัดสกลนคร...
ศรีสะเกษ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย เมื่อเวลา 09.45 น.วันที่ 27 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย จำนวน 346 ชุด ประกอบด้วย อ.เมืองศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อ.ไพรบึง อ.ยางชุมน้อย อ.ราษีไศล อ.บึงบูรพ์ อ.กันทรลักษ์ อ.ภูสิงห์ อ.ปรางค์กู่ และ อ.ศิลาลาด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รอง...
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด นายวันชัยคงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด บังคับการบิน 1335 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดงาน มีหัวหน้าหน่วยส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิการทุกหมู่เหล่า -เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวนมาก ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีคำสั่ง แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับมติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
นักวิ่งเตรียมฟิตร่างกายให้พร้อม “โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2018” ครั้งที่ 7ะออกสตาร์ทบนเส้นทางวิ่งในแหล่งโอโซนบริสุทธิ์อันดับ 7 ของโลก 2 ธันวานี้ กฟผ. ร่วมกับ จ.นครราชสีมา และ กกท. แถลงข่าวการแข่งขันวิ่งโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2018 ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา บนเส้นทางวิ่งที่ทิวทัศน์สวยงามในแหล่งโอโซนบริสุทธิ์อันดับ 7 ของโลก บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2018 ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา กฟผ. อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมกับ นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน กฟผ. และพันธมิตรในการจัดงาน ณ...
เมื่อ ๗ พ.ย.๖๑, ๐๙๐๐ พ.อ.​ รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ จัด กพ.ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือ นาย สวาท พินยา ราษฎร บ.ดอนชัย ม.๓ ต.และ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.ในการสีข้าวนาปี มีเนื้อที่ จำนวน ๖ ไร่ ได้ผลผลิตข้าว จำนวน ๒๐ กระสอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับราษฎรในพื้นที่ ณ บริเวณที่นาของนาย สวาท พินยา ราษฎร บ.ดอนชัย ม.๓ ต.และ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๕ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อ ๑๑๐๐

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
scattered clouds
35 ° C
35 °
35 °
52 %
2.2kmh
26 %
จันทร์
37 °
อังคาร
32 °
พุธ
32 °
พฤหัส
32 °
ศุกร์
32 °

ได้รับความนิยม