วัดวรนาถบรรพตมีพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2563 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานในพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งมีพระราชรัตนเวทีเจ้าคณะเจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต (พระอารามหลวง) ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล กล่าวสำมะโนกถา เนื่องในวันมาฆบูชา และมีคณะสงฆ์ - นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ - หัวหน้าส่วนราชการ - พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมพิธีเวียนเทียนจำนวนมาก
นราธิวาส จัดกิจกรรมการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ (กุ้งแชบ้วย) 10 ล้านตัว เพิ่มสินทรัพย์ในทะเล และจัดเก็บขยะมูลฝอย สร้างความสวยงามแหล่งท่องเที่ยว ณ บริเวณชายทะเลหาดนราทัศน์ อ.เมืองนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ (กุ้งแชบ้อย) จำนวน 10 ล้านตัวลงทะ เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในทะเลตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส และจัดเก็บขยะมูลฝอยรอบบริเวณชายหาดนราทัศน์ สร้างความสวยงามรอบสถานที่แหล่งท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกจิตอาสา พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม นายธนาวิทย์ ไขยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองนราธิวาส ในฐานะ ประธานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการเพาะสัตว์น้ำ เปิดเผยว่า ด้วยกรมประมง ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เป็นประจำทุกปี และได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการร่วมอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการช่วยดูแลรักษา การอนุรักษ์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมในวันนี้ มีกิจกรรมการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ (กุ้งแชบ้วย) จำนวน 10 ล้านตัว ซึ่งถือเป็นสัตว์น้ำที่สำคัญ...
***วันหยุดเราไม่หยุดปันสุข*** เมื่อ 30พ.ค.63 เวลา 1030 น. ม.2 พัน.10 ได้นำ หน้ากากอนามัยพร้อม เจลล้างมือไข่เป็ดและสิ่งของอุปโภค -บริโภคมาเติมใน "ตู้ปันสุข ปันไข่ " ของหน่วย โดยมีประชาชนที่มีจิตศรัทธานำสิ่งของมาบริจาคเพิ่มให้กับตู้ "ปันสุข ปันไข่" อย่างต่อเนื่อง และมีประชาชนมารับสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ตามความจำเป็น ณ บริเวณ 3 แยกโรงพยาบาลน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน / บุญยงค์ สดสอาด รายงาน
ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล..คนพิการ27ก.ย 62 เมื่อวันที่8กันยายน2562 เวลา09.30น.ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองตะพานหิน จ.พิจิตร จัดแถลงข่าว ณ.อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลอำเภอเมืองตะพานหิน การจัดงานการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อหารายได้ ช่วยเหลือสมาชิกคนพิการที่เจ็บป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และแพมเพิส และย้งเพื่อหาทุนในการดำเนินกิจกรรมของชมรมคนพิการเทศบาลเมืองตะพานหิน และเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสมาชิกคนพิการ ในงานได้จัดกิจกรรมพิเศษคอนเสิร์ตการกุศลก๊อปปี้โชว์หน้าเหมือนเบิร์ด การแสดงมายากล จูนสยาม วันศุกร์ที่ 27 ก.ย62 ณ.ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตรCK HAlLL การแสดงเริ่ม เวลา 17.00น. ราคา บัตร 1000บาทสำหรับ2รวมท่านอาหารว่างและเครื่องดื่ม บัตร 2000บาทสำหรับ5ท่านรวมอาหารว่างและเครื่อง ดื่ม และรับของที่ระลึกก็เข้าชมได้ ติดต่อหาซื้อบัตรได้ที่ประธานชมรม ติดต่อ คุณ รินทร์ลภัส 0858730233
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 30 มกราคม 2563
“น้ำหมัน” เป็น “หมัน” สมชื่อ นาข้าวล่ม ชาวบ้านเริ่มอดน้ำกันแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นายคำหล้า ดอกพุฒ รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ อบต.น้ำหมันร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด เร่งทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากภาวะภัยแล้งในพื้นที่ โดยเฉพาะนาข้าวที่ชาวบ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ทำการเพราะปลูกไว้ก่อนหน้านี้ในช่วงฤดูฝน แต่ปัจจุบันขณะที่ข้าวกำลังเจริญเติบโตกลับเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและหมดฝนแล้วนาข้าวของชาวบ้านก็เกิดแห้งตายมากกว่า 60 % หลังจากสำรวจแล้วก็จะเร่งทำการส่งรายงานความเสียหายไปยังอำเภอและจังหวัดเพื่อขอการชดเชยต่อไป แต่วันนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่า มีจำนวนกี่ไร่ และจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเท่าไหร่ที่จะจ่ายให้กับชาวบ้านที่นาข้าวเสียหายในครั้งนี้ “จากการประเมินสภาวะภัยแล้งในปีต่อไปคาดว่า น่าจะมีความรุนแรงมาก เพราะในปีนี้ก็เกิดภาวะภัยแล้งตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแล้ว บ้านน้ำหมันตลอดจนทั้งตำบลน้ำหมันก็จะเป็นหมันสมชื่อแล้ว ส่วนงบประมาณที่จะนำมาแก้ไขปัญหาภัยแล้งก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากทางจังหวัด ขณะเดียวกันสิ่งที่ชาว ต.น้ำหมันเผชิญอยู่เวลานี้คือ ภาวะความแห้งแล้ง ยังจะต้องเผชิญกับภัยหนาวที่กำลังคืบคลานเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน หลักเกณฑ์ที่จะนำงบประมาณออกมาใช้เพื่อซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวก็คงไม่ได้ เนื่องจากอุณหภูมิในพื้นที่คงไม่ต่ำมากจนถึง 8 องศาเซลเซียสติดต่อกัน 3 วัน อย่างที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดอย่างแน่นอน กลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดคือ เด็กผู้สูงอายุ และผู้ที่เจ็บป่วย ครั้นจะนำเงินออกไปซื้อก่อนก็คงไม่ได้ เพราะจะผิดระเบียบเอา” นายคำหล้า กล่าว ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
"กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ห่วงใย นำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปันสุข มอบถุงยังชีพ "มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และด้อยโอกาส!! (คลิป) https://youtu.be/qr4TFCWCJ_k เมื่อวันที่ 20 พ.ค.63 เวลา13.30 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัด ป.ข(ท.)พร้อมด้วย นายวรรธนันท์ วิริยะเสรีกุล กำนัน ต.ห้วยทราย ,นางบุบผา รักษาเวียง ผญบ.ม.9 ต.ห้วยทราย ,นางสำลี ลิ้มสมัย ผอ.รพ. สต.บ้านห้วยน้ำพุ ,นางสาวเกวลิน โมรา พัฒนาการอำเภอ,น.ส.นิชาภัฒน์ วราวัฒน์ชยากร ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.ห้วยทราย และ น.ส.พิชญ์สินีย์ กอสุจริตกุล จนท.สนับสนุนปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จ.ประจวบฯ,นายปุณณวิช นวลจันทร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมเดินทางไปพบปะให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม จาก ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ “ โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และเมล็ดพันธุ์ผักจากพัฒนาการอำเภอ ข้าวสารอาหารแห้งจาก...
ข่าว -  นางรำกว่า  400 ชีวิต รำถวาย “ในหลวง ร.9” ที่อุทยานราชภักดิ์   วันที่ 5 ธ.ค.62 ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีน้อมเกล้าฯถวายความภักดีสัตตะพระบารมีบูรพมหากษัตริย์ไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยมี พ.อ.ชัยพร อวยพร ผอ.อุทยานราชภักดิ์  พล.ต.มานพ น่วมบัว ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรม จ.ประจวบฯ นางทิพวรรณ สุทัศน์ ประธานศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นาฏศิลป์ไทย ชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมในพิธี จากนั้นบรรดานางรำจาก ชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน ชมรมนาฏศิลป์ปราณบุรี-กุยบุรี-สามร้อยยอด ชมรมนาฏศิลป์ประจวบฯ และจากจังหวัดใกล้เคียงกว่า 400 คน ในชุดไทยศิวลัย...
"บิ๊กหนุ่ม ผบช.ภ.6" ห่วงห่วงใยไม่หยุด มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เอทานอล และ Face Shield ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ภ.จว.พิจิตร, และภ.จว.อุทัยธานี เพื่อป้องกัน เชื้อไวรัส โควิด-19 วันนี้ (13 พ.ค.63) พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ รอง ผบช.ภ.6 , พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต , พล.ต.ต.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ รอง จตร.ปฏิบัติราชการ ภ.6 , พล.ต.ต.ชูชาติ โชคสถาพร ผบก.อก.ภ.6 ตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ ภ.6 ดังนี้ เวลา 11.00 น. ณ ภ.จว.อุทัยธานี เวลา 14.00 น. ณ ภ.จว.พิจิตร โดยได้มอบหน้ากากอนามัย , เจลล้างมือ , เอทานอล , face shield , ไว้ให้กับ...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
light rain
29.7 ° C
29.7 °
29.7 °
65 %
1.1kmh
97 %
จันทร์
30 °
อังคาร
36 °
พุธ
35 °
พฤหัส
36 °
ศุกร์
37 °

ได้รับความนิยม